DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 293 —
posve identično sa ustanovljivanjem toga prirasta pomoću
prihodnih skrižaljaka. Takovi poznati postotci sakupljeni su
naime po nekim autorima za razne vrsti drva, razne bonitete
stojbinâ, razne vrsti i razne dobe sastojina, pak su tabelarno
složeni i to na sličan način, kao što su sakupljeni i složeni
podatci raznih prihodnih skrižaljaka. No dok t. zv. „skrižaljke
prirasnih postotaka" potječu samo od davnih autorâ (G. L.
Hartig, Hossfeld, Cotta, Grebe, Burckhardt itd.), pak isto
tako kao i starije prihodne skrižaljke počivaju na vrlo labavim
temeljima, a k tome ne sadržavaju nikakovih podataka,
na temelju kojih bi se dala ustanoviti pripadnost stanovite
konkretne sastojine k sastojinama, koje su služile
podlogom za sastav dotičnih skrižaljaka, to su te skrižaljke
isto tako kao i starije prihodne skrižaljke (Feistmantel,
Burckhardt, Pressler i t. d.) za svrhu, kojoj bi imale služiti,
posve neuporabive.


U novijim prihodnim skrižaljkama, što su ih od strane
saveza njemačkih šumarsko-pokusnih postaja na temelju
opsežnih i pomnih istraživanja sastavili Baur, Kunze, Schwappach,
Lorey, Schuberg, Weise, Grundner, Wimmenauer,
Schiffel, Guttenberg i drugi autori, imamo vrlo dobra pomagala
za kumulativno ustanovljivanje sastojinskog prirasta i
buduće drvne mase. Te skrižaljke sadržavaju za svako pojedino
(5 ili 10 godišnje) razdoblje sastojinskog života podatke
za prirast u apsolutnom iznosu i u postotcima. Ovi
postotci bili bi za spomenutu svrhu neprispodobivo uporabiviji,
nego li su to postotci iz t. zv. skrižaljaka prirasnih
postotaka, no pored podataka za prirast u apsolutnom iznosu
ti su postotci u spomenutu svrhu posve nepotrebni,


jer nam produkt m ´ -.^. ´ n daje uvijek već poznati


(t. j . u prihodnoj skrižaljki direktno sadržani) n «= godišnji
prirast (z) u apsolutnom iznosu.
Ad 2. Obzirom na financijalnu svrhu prirasnog postotka
vidimo iz spomenutih citata, da profesori Kunze, Baur, ..