DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 290


nica. Ovo mjerenje bilo bi u principu neispravno, kad ne
bismo htjeli računati sa godišnjim ukamacivanjem, jer se
faktično k drvnoj masi, koja je prošlogodišnjim prirastom
povećana, iz godine u godinu uvijek pridružuje novi prirast.
Svako pojedino stabla kao i cijela sastojina nije naime ništa
drugo, već jedan u šumsko gospodarstvo uloženi kapital."


Dalje navada Judeich formulu za postotak prirasta po
kamato-kamatnom računu, te Presslerovu i Kunzeovu formulu
izričući o njima isti sud kao i Kunze.


Profesor dr. Guttenberg 1 pristaje u svemu posvema
radikalno i bezuvjetno uz Kunzeovo stanovište, pak opravdava
to stanovište ovako:


„Osim poznavanja apsolutne veličine za volumni
(kvantitativni) i vrijednosni (kvalitativni) prirast sastojina
potrebno nam je za neke zadaće uređenja šuma, a naročito"
za prosuđenje sječive zrelosti također poznavanje relativne
veličine za taj prirast, izražene postotkom prirasta. U koliko
pri tom dolaze u Obzir duži vremenski odsječci, mora
se ovaj prirast prosuđivati u smislu godišnjeg ukamaćivanja
početnog iznosa po kamato-kamatnom računu.


Nasuprot predbacivanju, da se kvantitativni i kvalitativni
prirast sastojina ne nakuplja u smislu rastenja jedne glavnice
po zakonima kamato-kamatnog računa, moram primijetiti, da
mjerodavna razlika između jednostavnog ukamaćivanja i
kamato-kamatnog ukamaćivanja leži u tome, da kod onoga
prvoga ukamaćivanja ostaje glavnica uvijek jednaka, dočim
se ona kod ovoga drugoga ukamaćivanja za već dospjele
kamatne odnosno prirasne iznose neprestano povećava. Potonje
događa se i kod kvantitativnog i kvalitativnog prirašćivanja
sastojina. Ove rastu dakle faktično u smislu umnažanja
po kamato-kamatnom računu, ali postotak prirasta ne
ostaje pri tom — kako se to kod glavnica većinom predmnijeva
— jednak, već neprestano pada."


1 Forstbetrieb´seinrichtung, Wien und Leipzig, 1. izd. 1903., str. 51. i 52.,


2. „ 1911., „ 57.