DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 254 —


Zadaća i ciljevi našeg šumskog gospodarstva
poslije rata/


Prof. dr. Gj. Nenadlć.


U svim naprednim državama i zemljama mnogo se piše
i raspravlja o stanju šumskog gospodarstva poslije rata.
Pošto će svjetski rat i u njemu stečena iskustva biti od
velikog upliva na šumsko gospodarstvo svih naroda, to ću
pokušati da u kratkim crtama predočim stanje našeg šumarstva
prije rata, za vrijeme rata, a po tom reći koju
riječ o našem šumskom gospodarstvu u budućnosti, odnosno
predočiti neke zadaće i ciljeve naše šumske uprave poslije
rata. Mnoga pitanja imamo raspraviti, a od mnogih istaći
ću neke šum. političke ciljeve, kojima moramo težiti, da
šumsko gospodarstvo domovine naše unapredimo, da narednu
imovinu, sadržanu u šumama za naše potomstvo ne samo
u sadanjem stanju sačuvamo, nego valjanim njegovanjem
sadanjih mladih šuma i pošumljenjem naših golijeti i močvara
još više podignemo. U našim šumama leži velika narodna
imovina, pa kada bi samo kamate ove imovine za
koji postotak mogli podići, to bi blagostanje našega naroda
podvostručili, ako ne i potrostručili.


Ni jednoj grani državne uprave ne pripada veća zadaća,
da se spremi za prilike, koje će poslije rata nastupiti, kao
gospodarstvu odnosno šumarstvu. Šumsko gospodarstvo
domovine naše ne smije se poslije rata zadovoljiti samo
tim, da šumska uprava udesi svoje djelovanje prema faktičnom
stanju, nego ona mora, predvidjajući razvojne mogućnosti,
da se jednako spremi prema potrebama neposredne
sadašnjosti, kao i prema zadaćama i ciljevima predvidljive
budućnosti.


Rijetko će se kada pružiti prilika, da se u neposrednu
budućnost tako jasno gleda kao danas. Na prvi pogled


* Predavanje na glavnoj skupštini „Hrv. slav. šumarskog društva", držane
dne 26.´IX. 1918. u Zagrebu.