DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 289 —
M — m „^


Naravno da nam ni ova formula ne može dati popriječni
godišnji postotak cijele perijode, već samo tekući postotak
zadnje godine u perijodi uz pretpostavu, da je godišnji
prirast unutar perijode konstantan.


0 Kunzeovoj i Presslerovoj formuli izjavljuje se Baur
slično kao i Kunze.
Profesor dr. Judeich izjavljuje se u svojem djelu
„Uređenje šuma" ovako: ´


„Izrazimo li tečaj rastenja pojedinog stabalja i cijelih
sastojina u brojevima, dobit ćemo nizove, koji približno odgovaraju
zakonima aritmetičkog niza, unutar kojega razlike
između dva po dva člana nijesu jednake. Hoćemo li
stoga u bilo koju svrhu isključivog ustanovljenja drvnog
prihoda upotrijebiti postotni račun, onda će dakako biti
praktično, da se poslužimo jednostavnim kamatnim računom,
pri čem se pomišlja, da je količina prirasta, koja se je u
stanovitom odsječku vremena nakupila ili koja se ima očekivati,
jednolično na pojedine godine toga vremenskog
odsječka porazdijeljena. Čim je kraći dotični vremenski odsječak,
tim ćemo se dakako pri tom izvrgavati manjim pogreškama.


Međutim je za ovakove račune taj t. zv. postotak prirasta
nepotrebna veličina, jer nam u lokalnim prihodnim
skrižaljkama — unatoč njihovim neizbježivim manama —
stoje na raspolaganje uporabivija pomoćna sredstva. Dapače
i prigodom ocjenjivanja budućih drvnih prihoda za pojedina
stabla u pomladnim razredina i u sličnim slučajevima
doći ćemo lakše do cilja, ako jednostavno prema količini
prirasta iz najnovije prošlosti prosudimo količinu prirasta za
najbližu budućnost.


No postotak potreban nam je u drugu jednu svrhu : da
naime mjerimo njime djelovanje naših gospodarstvenih glav1
Forsteinrichtung, 6. izdanje, popunjeno od prof. dr. Neumeistera, Leipzig
1904., str. 36. i 37.