DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 284 —
prirasta po kamato-kamatnom računu posve pušta s vida.
0 točnosti Presslerove i Kunzeove formule Muller je istoga
mnijenja kao i Kunze.


Najradikalniji je neprijatelj kamato- kamatnog računa kod
izračunavanja prirasnog postotka bez dvojbe profesor dr.
Borggreve, koji se o tome ovako izjavljuje:1


„Pressler želi , da se postotak volumnog prirasta
p ne stavi u odnošaj niti naprama povećanoj drvnoj
masi M niti naprama drvnoj masi.. .. m, već naprama aritmetičkoj
(svakako bi bilo bolje naprama geometričkoj) sredini
između obje t. j . — „- . On naime načelno smatra


— neispravno kamato-kamatnf račun korektnim za operacije
sa postotkom volumnog prirasta, a napušta ga samo
u interesu udobnog računanja, te nastoji uvedenjem sredine
— postići veće približenje rezultata k rezultatima kamato-
kamatnog računa.
I Kraft pristaje uz kamato-kamatni račun, ali je svjestan
glede pogrešnosti toga računa. No od obojice — Presslera
i Krafta — uvijek vrlo cijenjeni Gustav ..... već je
međutim pred 30 i više godina u svojoj prvenačkoj radnji
„(Jeber die Ermittelung der Masse, des Alters und des Zuvvachses
der Holzbestande" (Dessau 1852., § 29.) uz preveć
veliko i tako reći upravo nepotrebno razbacivanje sa učenošću
dokazao činjenicu, koja se zapravo sama po sebi razumije
: da veličina prirasta makar u kojoj starosti sastojine
ne stoji i ne može stajati ni u kakovom direktnom odnošaju
ovisnosti naprama drvnom kapitalu, koji je u stablu ili sastojim
nakupljen ; da je dakle već jednostavni kamatni račun
samo kao udobni način računanja donekle, ali da kamatokamatni
račun kao princip, koji je na izračunavanje prirasnog
postotka posve krivo primijenjen, te za duža razdoblja u


1 Forstabschiitzung, Berlin 1888., str. 37. i 38.