DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 282


znatog postotka, koji je već prije negdje za slične okolnosti


m. p
ustanovljen. U tom je slučaju z = M — m = ~TQQ~´ n


Takove zadaće dolaze često kod uređivanja šuma. Ako li
se pak izračunava p po Presslerovoj formuli, onda se dobiva
dobar uvid u intenzivnost prirašćivanja tijekom stanovite
perijode, što je naročito od važnosti za većinu šumskostatičkih
istraživanja."


Svi Schwappachovi nazori o postotku prirasta — osim
nazora spomenutih u zadnjem citatu — temelje se na izvodima
Dr a Schubert a,1 koji je pomoću diferencijalnog i
integralnog računa došao do zaključka, da je popriječni godišnji
postotak perijodičnog prirasta različit već prema tome,
da li je godišnji prirast tečajem cijele perijode jednak ili
nije. Nadalje je Schubert došao do začključka, da se u
prvom slučaju (godišnji prirast konstantan) popriječni godišnji
postotak točno izračunava po Presslerovoj formuli, a
u prvom i u drugom slučaju po njegovoj vlastitoj formuli


M — m 600


p


M + Au + m n ´


gdje slovo u naznačuje drvnu masu u polovici perijode.
Presslerova formula pak daje po nalazu dra Schuberta u
slučaju nejednakosti godišnjeg prirasta naprama rezultatima
ove njegove formule vrlo približne rezultate, u koliko se
dakako ne radi o dužim perijodama (najviše 10 godina).


Profesor dr. Millier" izjavljuje se općenito o prirastu
i postotku prirasta ovako :


„Ako bilo koja po volji označena veličina m unutar
vremenskog odsječka od n godina prirašćuje svake godine
uz jednaki postotak p, te priraste na konačnu vrijednost M


1 Zur Berechnung des Zuwachses nach Prozenten, Zeitschrift fiir Forstund
Jagdwesen 1888., str. 472—480.


*Lehrbuch der Holzmesskunde, 1. izdanje Berlin 1902., str. 337.,


2. „ „ 1915., , 364. i 365.