DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 28I —


„Mijenja li se prirast tijekom perijode, onda ova formula
vrijedi samo približno i to daje ona kod rastenja prirasta
premalene, a kod padanja prirasta prevelike rezultate.
Tu je formulu naveo u literaturi najprije Pressler i to kao
približnu formulu za računanje pomoću kamata od kamata
, te se ona stoga zove Presslerovom formulom.
No ipak nije nipošto potrebno uzimati u pomoć faktično
neispravnu predmnjevu, da se prirast nakuplja poput kamata
od kamata, već ćemo ovu formulu, koja zbiljnom tečaju
rastenja vrlo dobro odgovara, dobiti također uz predmnjevu
jednostavnog ukamaćivanja, ako postotak prirasta stavimo u
odnošaj ne naprama početnoj drvnoj masi, već naprama
drvnoj masi u polovici perijode "


Prema tome drži Schwappach, da se prigodom postavljanja
formule za popriječni godišnji postotak perijodičnog
prirasta smije upotrebljavati samo jednostavni kamatni
r a č u n, te razlikuje ujedno dvije formule za izračunavanje
spomenutog postotka: naime opće priznatu formulu jednostavnog
kamatnog računa


M—m 100


p — . —,


.


m n


ako se popriječni godišnji prirast perijode stavi u


odnošaj naprama drvnoj masi u početku ;perijode (m), i
zatim Presslerovu formulu
M—m 200


p


^ M+m´ n ´


ako se popriječni godišnji prirast stavi u odnošaj naprama


drvnoj masi u polovici perijode I—k— j , pa zatim kaže:


„Obje metode za izračunavanje prirasnog postotka imaju
svoju opravdanu svrhu. Metoda, koja polazi od drvne mase
u početku perijode, dobro nam služi onda, kad se radi o
tome, da se prirast izračuna iz sadanje drvne mase i po