DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 280 —


su ostale tri poznate. Kako je poznato, glasi fundamentalna
jednadžba kamatnoga računa


kn = k (1+ JIQ)"^ k. \-op\


gdje k znači sadanju (početnu) vrijednost kapitala, k„ njegovu
konačnu vrijednost, p postotak, a n vrijeme. Smatramo
li u toj jednadžbi uvijek po tri od četiriju u njoj sadržanih
veličina poznanicama, a četvrtu nepoznanicom, dobit ćemo
iz nje četiri jednadžbe i to za kn, k, pin. Nakon nekoliko


n


lahkih modifikacija bit će p=Y]/^k _ i ) 100".


Dalje navada Kunze u istom djelu (str. 228. i 229.) kao
približne formule za izračunavanje prirasnog postotka po
kamato-kamatnom računu najprije svoju formulu


p == 200


...—\)+.(.)´
a onda Presslerovu formulu
kn — k 200
P kn + k ´ n


uz navod, da je njegova formula točnija od Presslerove,
te da ova potonja daje za postotak prirasta uvijek preniske
rezultate.


Naprotiv ovome shvaćanju prirasta i njegova postotka
ističe se kao skroz dijametralno shvaćanje profesora dra
Schwappach a u Eberswaldeu,1 koji kod razvijanja formula
za postotak prirasta posve mimoilazi kamato-kamatni
račun i Kunzeovu približnu formulu, a i o rezultatima Presslerove
formule iznosi posve drugačiji nazor. On naime
smatra Presslerovu formulu uz predmnjevu, da je prirast
svake godine tečajem cijele n — godišnje perijode jednak,
posve točnom, a inače približnom. Pa i o toj približnosti
izjavljuje se Schwappach drugačije nego Kunze i to ovako:


1


Leitfaden der Holzmesskunde, 2. izdanje, Berlin 1903., str. 140. i 141.