DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 279


0 prirastu i postotku prirasta.


Napisao profesor dr A. Levaković.


U raspravi » Ustanovljivanje srednje starosti za nejednodobne
sastojine," objelodanjenoj u dvobroju 11. i 12.
šumarskoga lista od prošle godine, spomenuo sam uvodno,
da u dendrometriji ima još dosta neriješenih pitanja. U onoj
raspravi riješio sam razne nesuglasice u teoriji gledom na
ustanovljivanje srednje sastojinske starosti, a sada ću nastojati,
da to isto učinim gledom na shvaćanje prirasta i njegova
postotka. Osim toga nastojat ću, da popunim neke
praznine, te ispravim neke manjkavosti u literaturi gledom
na primjenu nauke o prirastu na jednu od važnih njezinih
zadaća t. j . na orijentiranje o nastupu sastojinske zrelosti.
U toliko zasezat će ova rasprava i na područje nauke o
uređivanju šuma.


Gledom na shvaćanje prirasta i njegova postotka postoje
u literaturi vrlo opriječna mnijenja. Tako n. pr. veli o dimenzijama
stabla u stanovitoj starosti, zatim o njegovu prirastu
i o postotku prirasta profesor dr. Kunze u Tharandu´ ovo:


„Promjer, popriječna ploha i kubični sadržaj stabla u
stanovito vrijeme imaju se smatrati kamatonosnim uloškom
ili kapitalom, a promjerni (debljinski), zatim plošni (temeljnički)
i gromadni (volumni, kubični) prirast U stanovitom
odsječku vremena ima se smatrati kamatima toga kapitala,
napokom ima se prirastom povećani promjer, popriječna
ploha i kubični sadržaj smatrati konačnom vrijednošću
(Nachwert) toga kapitala. Tad se ima odgovoriti na pitanje, uz
koji je kamatnjak taj kapital posuđen t. j. kojim je postotkom
prirasao dotični promjer, popriječna ploha i kubični
sadržaj.


Na ovo pitanje odgovara nam kamatni račun, koji nas


uči, kako se između četiriju veličina (kapital, njegova ko


načna vrijednost, postotak i vrijeme) ima pronaći jedna, ako


1 Lehrbuch der Holzmesskunde, 2 udanje, Berlin 1873., str. 223. i 224.