DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 273


činjenica, da kod nas u privatnoj šumarskoj službi ima oko
120 šumara, od kojih više od polovice nijesu kod nas položili
državnog ispita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
Osim toga treba urediti i pravne odnošaje onog
osoblja, jer ono ima samo dužnosti, a nikakovih prava.


Kao što je zakonom zaštićen naslov „inžinira", tako bi
se imao zaštititi i naslov „šumara", koji naslov bi mogli
nositi samo oni, koji su kod nas svršili šumarsku akademiju
i njoj ravnopravnu koju drugu visoku školu, a zabraniti bi
se imalo, da taj naslov nose ljudi bez ikakove kvalifikacije
i stručne spreme.


Što se tiče pitanja šumsko ekonomičke prirode ili rentabiliteta
šumskog gospodarenia, to možemo reći, da se prije
rata kretalo šumsko gospodarenje u pravcu neprestano rastuće
krivulje. Usprkos sve više rastuće radničke nadnice i
drugih -troškova, općenito govoreći uzprkos sve više rastućih
upravnih i proizvodnih troškova, rastao je čisti prihod šuma
sve više, jer je sirovi (brutto) prihod šuma u većoj mjeri
rastao, nego li izdaci.


Cijene drva rasle su za to, jer je građevni obrt na selu
i u gradovima sve više rastao i razvijao se, jer se drvo u
industrijalne svrhe sve više upotrebljavalo, jer su se godišnje
na prodaju iznosile veće površine starih sastojina, da se
stanje dobnih razreda popravi i prirast šume podigne, te jer
je procenat građe sve više rastao.


A kako je rat u financijalnom pogledu na šumsko gospodarstvo
djelovao ? Svi znamo, da su cijene građevnom
i gorivom drvu za trajanja rata znatno porasle i dostigle
danas visinu, o kojima se prije rata nije moglo ni slutiti.
Istina je, da su upravni i proizvodni troškovi također znatno
porasli, ali promatrajući stvar sa šireg gledišta, t. j . imajući
na umu samo čisti prihod šuma, možemo reći, da je rat
posjednicima šuma pogodovao, jer se drvo ubraja među
neophodno potrebna sredstva za vođenje ovog strašnog
svjetskog rata. No momentano polučenim visokim cijenama