DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 21     <-- 21 -->        PDF

27i


su putevi, šumske željeznice, žicare i spuzaljke, pojeftinimo
izvoz drva iz šume ; b) da si organiziramo i uzgojimo t. zv.
stalne šumske radnike, koji će naći zarade u šumi skoro
kroz cijelu godinu, a prema tome će biti upućeni u sve
poslove, koje mogu onda bržje i bez trajnog nadzora izvršivati.


Prištednju na upravnim troškovima moguće je provesti :
a) da si u lugarskim školama uzgojimo dobro čuvarsko
osoblje, od kojeg bi nadlugari mogli zamjeniti šumara kod
mnogih mehaničkih posala (manje doznake, nadzor lugarskih
srezova, manji izvidi i t. d.i; b) da se za računarske i blagajničke
poslove namjesti jeftinije računarsko osoblje; c) da
se šumska uprava ujednostavi, t. j . da se ne vode u uredima
toliki zapisnici, nego da se cijelo vanjsko i uredsko poslovanje
točnije nadzire, te da se provede valjana dioba rada
i t. d. ; d) da se boljim unapređenjem šumarskog činovništva
uzdrži u njem ljubav i zanos za njegovu službu, koja je
radi mnogih vanjskih poslova težja i skuplja od drugih
služba. Za putovanja u šumu imaju šumari unapred određeni
putni paušal. Taj paušal nije dostajao ni za najnužnije poslove,
pa držim, da se u buduće putovanja šumara imaju
prosuđivati s drugog gledišta, nego što je dosada bio običaj.
Ja držim, da po koristi, koju kot. šumari zemlj. zajednicama
svojim radom oko unovčenja šumskih prihoda namaknu,
imaju se njihova putovanja prosuđivati. Nije u interesu
šumskog gospodarstva zemlj. zajednica, da se mnoga putovanja
kot. šumara u njihove šume obave „prigodom inog
vanjskog uredovanja", kako se to često određuje.


Ljubav šumara za njegov poziv dade se buditi tako,
ako se u njemu podiže osjećaj odgovornosti za posao, koji
radi, ako se proširuje područje njegovog djelovanja, ako mu
se daje izvjesna samostalnost u gospodarenju, te ako se njegov
rad susreće s povjerenjem i priznanjem. Glavni nosioci
šumarske uprave jesu vanjski šumari na šumarijama, čiji djelokrug
je danas dosta skučen i opterećen s pisarničkim poslovima.
Njihov vanjski djelokrug podsjeća nas na nekadanji