DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 265


potrebna pažnja, kao u Austriji. Pošto sve do sada zakonu


o uređenju bujica od g. 1895. nije izdana provedbena naredba,
to bi se ista morala što prije izdati, a bujičari bi
imali činiti posebni status.
Intenzivniji rad na polju tehničkih disciplina u praksi,
podići će nam više ugled i socijalni položaj u javnosti. Pošto
mi šumari radimo u krajevima, udaljenim od javnih prometila
i kulturnih središta obrazovanih ljudi, to najbolje izvedena
šumska kultura i proređena šuma ne će odmah u očima
obrazovanih ljudi podići ugleda šumaru, koji je te radnje s
najboljim uspjehom izveo, jer oni to ne vide i zato ne mogu
vrijednost toga rada odmah procjeniti i uvažiti. Drugačije
stvar stoji kod inžinira, koji sagradi lijepu zgradu, cestu,
most, željeznicu i t. d. Njegov se rad odmah vidi i cijeni,
a inžinirski stalež uvažuje.


Nedavno je u Zagrebu osnovano društvo „Pruga" za
izgradnju šumskih i industrijalnih željeznica, nu ideja za to
žalibože nije potekla iz naše sredine.


Ako pitamo, da li je rat na polju šumskog gospodarstva
proizveo kakove promjene na bolje, to moramo odgovoriti,
da nije, nego da je obratno istina, naime da je rat
na polju šumskog gospodarstva proizveo mnogo zla. To i
leži u prirodi same stvari, jer je zadaća ratu : uništenje i
razaranje postojećeg stanja. Vidimo, da je rat čitav naš narodno-
gospodarski život iz temelja potresao, a šumsko gospodarstvo
domovine naše nije moglo biti iznimka od toga;
nakon svršetka rata vidjet će se prava slika, koju je rat
stvorio. U mnogim šumama izvedena je sječa drva iz „ratnih
obzira", a da se nije uzeo obzir na pravila oko sječe i uzgoja
šume. Mnoga za sječu zrela sastojina nije se posjekla,
i ako se iz uzgojnih razloga morala posjeći, druga mlađa
sastojina se posjekla i ako je bila u naponu prirasta. Zbog
oskudice na radnicima, žiru, sjemenu, biljkama nije se mnoga
šumska kultura izvela i ako je to osnovom bilo propisano.
Poslije rata morati će se mnogo propušteno nadoknaditi ;