DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 203 —
Dalnji razlog slabom našem napretku na polju šumskog
gospodarstva jest i pomanjkanje svake uredbe, kojom bi se
omogućilo, da bi šumari u praksi brzo upoznali novije tečevine
na polju šumske tehnike i nauke. Kao drugdje, tako i
kod nas morali bi se držati praktični tečaji, na kojima bi se
šumari iz prakse upoznali s novijim tečevinama i istraživanjima
na polju šumskog gospodarstva. Uz postojeću organizaciju
imovnih općina mnogi šumar kroz dugi niz godina,
ako ne i kroz cio život ostaje i ostari u uskom krugu svoje
šumarije. Njihovi nazori brzo zastare na štetu vlasnika šume.
Što više odmiče vrijeme od postanka imovnih općina, to više
blijedi slika njihovog prvotnog stanja, te je prijeka potreba,
da se donese zakon o reorganizaciji imovnih općina ne samo
gledom na unutarnju upravu, nego i gledom na njihovu svrhu,
za koju su osnovane. Današnji sistem novčanog gospodarenja
kod imovnih općina morati će se znatno reducirati, a gospodarenje
dovesti u kolotečinu, da se potrebama pravoužitnika
na gorivom drvu što više udovolji. Kod nekih imovnih općina
uskoro će nastupiti vakum od 50—60 godina u sječi starih
sastojina, pa se za to vrijeme moraju dotične imovne općine
već sada spremati, da to vrijeme što lakše preko glave preture.


Na polju šumske tehnike mora i kod nas doći do diferencijacije.
I ovdje se moraju odgajati specijaliste svaki na
svom polju. Samo sa specijaliziranim stručnjacima na pojedinom
polju naše struke možemo doći naprijed u šumskom
gospodarstvu domovine naše. Izgradnji šumskih prometila
morati će se posvetiti najveća pažnja. 0 razvijenim prometilima
ovisiti će procvat i napredak šumskog gospodarstva
Hrvatske. Cijene drvu, intenzitet gospodarenja i dovoz drva
iz jednog kraja domovine u drugi, ovisiti će o razvijenim
prometilima. U drugim zemljama posvećuje se velika pažnja
izgradnji prometila. Tako su u Bosni izgrađene mnoge šumske
željeznice, koje su spojene sa bosanskim zemaljskim
željeznicama, a izgrađene su djelomice od same bos.-herceg.
zemaljske vlade, a djelomice od pojedinih trgovačkih firmi.