DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 262 NK-^
[459-3, (l»100 1) 80 (1«*> 1) - 150 (1 ^ 1) 320
(Ive30!) — 350(1.201)]»gi— 45.931 = 173.006 K
Uspjeh gospodarenja:
5^400.100 =? 540.000 =


? = Z*47


~~ 45.931+173.006 218.937 °
ad 2. Progalno gospoderenje (Lichtungsbetrieb) :
NK = [395-2, (IV™ D - 80 fj´pS 1) 150 (lv^-l)
1030 (IV» 1) - 540 (IV0 1)] s4 -100X395-,7
; = 101.635 K.
Uspjeh gospodarenja :
_pj4OOX}00_ 540.000


; _


~ 39527+101-635 "141.162 °


Kako vidimo jače proređivanje bukove šume, uslijed
koje šuma jače prirašćuje donosi nam to, da se uloženi kapitali
ukamaćuju sa većim kamatnjakom (3-8%), nego što je
traženi kamatnjak (...


Iz gornjih primjera vidimo od kako velike važnosti je
proređivanje šuma, a nauka o najvećoj zemljišnoj renti ustanovila
je, da suma prolongiranih prihoda prorede do konca
ophodnje iznosi oko 3070 od vrijednosti glavnog sječnog prihoda.


Iz svega, što smo rekli možemo stvoriti zaključak, da
je prijeka potreba, da se i kod nas osnuje šumska pokusna
postaja, koja bi se imala baviti sa svim znanstvenim istraživanjima
i pojavima u našim šumama, a da već jednom
prestanemo se koristiti samo sa istraživanjima, izvedenim u
stranim šumama. Vjerujem i rado priznajem, da su skučena
financijalna srestva domovine naše bila glavna zaprijeka oživotvorenju
takovog instituta kod nas. No poslije rata nadajmo
se, da će finaneijalni razlozi otpasti i da će naša vrhovna
šumska uprava znati i umjeti naći novčana srestva za osnutak
tog vrlo potrebnog nam zavoda.


Praksa i teor ja u šumskom gospodarstvu moraju uporednim
putevima ići, one moraju zajednički raditi; jedna
drugoj mora pobude davati i međusobno oplođujući djelovati.