DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 261 —


30 cm. u prs. visini, a g. 1900. iznosio je promjer 32*6
cm, dakle prirast u debljini u periodi od 10 godina iznosio
je 26 cm.


Druga, 80. godišnja i u 60. godini proređena sastojina
iste nadmorske visine i II. bon. razr. imala je po ha 240
smrekovih i 70 jelovih stabala. Srednji promjer svih 100
analiziranih stabala iznosio je god. 1890. — 29*8 cm u pros.
visini, a u god. 1900. iznosio je promjer 36 cm, dakle sveukupni
prirast za 10 godiš, periodu iznosio je 6*2 cm.


Drugi primjer. U dvijema gospodarstvenim jedinicama
bukove šume od jednake površine i iste ophodnje, vođeni
su računi o uspjehu gospodarenja kod slabije i jače prorede,
koji se uspjeh izražava u visini postotka prosječnog
godišnjeg ukamaćenja uloženih kapitala.


1. Prva gospodarstvena jedinica, koja se slabije proređuje,
daje svake godine ove prihode po ha:
Glavni prihod A100 = 4.500 K
Prihodi prorede u 30 50 70 80 g.


K 80
150 320 350 - 900 K
Ukupno = 5.400 K


2. Druga gospodarstvena jedinica bukove šume uz iste
prilike, u kojoj se ali vodi jača proreda (Lichtungsbetrieb)
daje ove prihode po ha:
Glavni prihod A100
= 3.600 K


Prihodi prorede u 30 50 70 80 g.


K 80 150 1030 540 ´ 1.800 K


Ukupno = 5.400 K


Ako uzmemo, da se u šumu uloženi kapitali ukamaćuju
sa 3%, to se uz 100 godišnju ophodnju izračuna prihodna
vrijednost zemljišta kod prve gospodarstvene jedinice sa
45931 K, a kod druge sa 395 27 K. Na osnovu ovih vrijednosti
izračuna se uspjeh gospodarenja ovako:


od 1. Troškovna
vrijednost normalne drvne zalihe: