DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 107     <-- 107 -->        PDF

— 357 —


vinorodnih gora, ima rijeka mora ima zelenih i prostranih šuma,
tih miljenica našeg naroda.


U njima je naš narod kroz vijekove, pjevao i kukao, u nje se
sklonuo pred svojim neprijateljima, da si očuva život i ono malo
imanja, iz njih je srtao na svoje dušmane, daim se odhrva i konačno
se je odhrvao i slobodan sjedinio.
» Život je našeg naroda usko vezan sa šumama one su mu vrelo
privrede, izvor blagostanja, one su jednom riječi narodno blago, u
koje je uprla oči i naša mlada država, kao u čvrstu uzdanicu svog
budućeg kućanstva — O povjerenice! Jasno je kao bijeli dan, da
se gospodarenju naših šuma ima prikloniti osobita briga i skrb.


Na žalost našu gospodarili su u velikom dijelu naših šuma
šumari tuđih narodnosti, pa kako su to strani ljudi strane ćudi, koji
nemogu imati osjećaja za potrebe našeg naroda, ne može im se gospodarenje
sa šumama i nadalje povjeriti.


Naš narod treba da u šumama vidi svoga sina. koji će mu biti
savjetnikom i učiteljem ne samo u šum. gospodarenju, već i u inim
prilikama svakdanjega života.


Na domjencima nas Hrvata i Srba, a članova hrv. -slavon. šumarskog
društva, koje smo ovih dana držali u Zagrebu, iznesena su
mnoga pitanja i misli o našim stališkim prilikama, o budućem uređenju
te struke, a poglavito o tome. kako da se šum. gospodarenje
uopće podigne, te riješi dosadanjih spona; da postane slobodno i
gipko, te čvrsta uzdanica države SHS u njezinom budućem kućanstvu.


Odlučili smo na tim sastancima, da što skorije sazovemo izvanrednu
skupštinu šumarskog društva, da i ono spremimo na rad u
tom smjeru. No kako se ta skupština ne može odmah sastati, a neka
su pitanja vrlo prešne naravi, izaslali su nas kolege k Vama g. povjerenice
s molbom, da se naše žalosne stališke prilike što prije
poprave, a gospodarenje u šumama povjeri domaćim sinovima,
prožetim osjećajima za ujedinjeni narod Slovenaca, Hrvata i Srba i
zauzetni za njegove potrebe


Podjedno molimo, da se u svim važnim pitanjima, koja duboko
zasjecaju u opće šumsko gospodarenje, pa bilo u kojem smjeru,
sasluša prije odluke i naše hrv. slavon. šumarsko društvo, koje je
po društvenim pravilima zemaljskoj vladi na njezin zahtjev i dužno
davati stručna mnijenja, te uza to ovlašteno stavljati shodne predloge
radi unapređenja šumar, struke.


Hrvat, slavon. šumarsko društvo svijestno si svoje zadaće, biti
će vazda sretno, kad za dobrobit Jugoslavije doprinese po koje zrnce
a članovi će društveni time steći poticaj za što izdašniji dalnji rad.


*


Q. povjerenik primio je izaslanike vrlo ljubazno, te je u odgovoru
naglasio, da mu je svaki strukovni predlog dobro došao jer
mu je mnogo stalo do povoljnog razvoja našeg šumarstva. On će
naše želje ispitati i nužno učiniti. Doći ću. kazao je, ako mi bude
moguće, na izvanrednu skupštinu šumarskog društva, da na vrelu
čujem vaše želje i potrebe Na skupštini, koja je, kako se iz oglasa