DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 106     <-- 106 -->        PDF

- 356 —
koji će se iz Madžarske povratiti u domovinu, sami moći s tim šumama
upravljati.


Ne trebamo ni lugara Madžara, koje su državni šumari u Hrvatskoj
namjestili, jer mi sami imamo dosta ljudi, naročito isluženih
podčasnika i naših invalida, koji su svršili lugarske tečajeve, a koji
na namještenje željno čekaju.


Naše ljude, šumare i lug>re, treba namjestiti u državnu šumsku
i pravu, jer to zahtjeva pravednost spram vlastitoga naroda, zahtjeva
zdrav razum, zahtjeva na* narod, koji u tuđince nema povjerenja.


Preko prošlosti naših državnih šuma prevucimo crni plašt zaboravi,
a njihovoj „kr. ugarskoj upravi" klikn:mo : „Pokoj joj vječni!"
Znadem, da se nijednom od nas neće oros ti oči za tim gubitkom.


Privinimo gospodo naše državne šume kao izgubljeno dijete
na povratku na naše tople šumarske grudi, čuvajmo i njegujmo ih,
nama na diku, a domovini na korist.


Svi su se prisutni šumari priključili ovoj izjavi sazivača sastanka
te su zaključili, da se u tom pogledu povede snažna akcija
kod Narodnog Vijeća.


Pošto su raspravili još neka važnija stališka pitanja — zaključili
su, da će se svake subote u većem broju sastati u društvenoj
čitaonici od 5—7 sati po podne, što se ovim putem vanjskim šu-
n arima saopćuje.


Na opetovanom sastanku šumara dne 16. studena povela se
debata o tom, kojim pu em bi se Nar. Vijeću 5a strane domaćih
šumara što prije izrazila želja, da se strani šumari iz državne službe,
naročito oni neslavenske narodnosti, stave na raspoložbu ugarskom
ministarstvu za poljodjelstvo, a ispražnjena mjesta da se popune
domaćim stručnim silama.


Pošto se izvanredna skupština šumarskog društva ne moie tako
brzo sazvati, zaključeno je nakon podulje debate, da se odmah iz
ovog sastanka izaberu petorica izaslanika, koji će već sutradan saopćiti
želje šumara povjereniku N. V. za narodno gospodarstvo. Me
đutim zatražili su svi prisutni posebnim podneskom na predsjedništvo
društva, da se izvanredna sjednica obzirom na nove prilike u šumarstvu
što prije sazove. Dne 17. studena izvršili su izaslanici i te:
zem. šumarski nadzornik Andrija Koprić, žup. šum. nadzornik Rudolf
Erny, vlastelinski nadšumar Jure Dražić, kot. šumar Albin Leustek i
prof. na šumar. alademiji Dr. Andrija Petračić svoj mandat. Sum.
nadzornik Koprić obradožio je gospodinu povjereniku dru Živku
Petričlću želje domaćih šumara po prilici slijedećim govorom :


Gospodine povjerenice!


Osvanuše dani slobode, dani narodne sreće ! Svaki od nas u
slobodnoj državi Slovenaca, Hrvata i Srba smjelo gleda u lijepu budućnost,
koju ćemo i polučiti, ako uzčuvamo slobodu; ako svojski
i marno prionemo uz rad, koji nas čeka u svim granama narodnog
gospodarstva.


A tko od nas da se ne lati po?la u našoj mladoj Jugoslaviji?
Ta obdarena je svim krasotama prirodnim, ima plodnih poljana.