DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 105     <-- 105 -->        PDF

— 355 —


dobiti riamještenje kod državne šumske uprave, tek su nam se Madžari
pred 5 godina smilovali, te su od onda četvoricu naših apsolvenata
namjestili u državnu šumarsku službu.


Mi šumari Hrvati i Srbi nismo u svojoj vlastitoj kući mogli
dobiti državnog namještenja, tek smo popunjivali ono malo mjesta
u zemaljskoj i imovno-općinskoj službi. Vlastiti naš kruh i to najbolji,
jeli su strane, a nama su prepustili, da se zadovoljimo sa
korom. Dok smo mi, domaći sinovi, nakon 16—17 godina službovanja
sjedili još u X. činovnom razredu, a naši apsolventi križevačkog
zavoda bili odsuđeni, da cijeli svoj život prosjede u njem,
dotle su stranci kod nas unapfeđeni u toliko godina službovanja
do VIII. č. razr, a i dalje. Za ilustraciju navadam, da je od 240 činovnika
autonomne i imovno-općinske uprave tek jedan, i to šef
zem. šumarske uprave u VI. čin. razredu, a kod državne su šumske
uprave od 80 činovuika 1 u V. i 1—5 u VI. činovnom razredu.


U poznatim političkim prilikama Khuenovog sistema odgojeni,
uz blagu našu slavensku ćud, susretali smo tuđince šumare učtivo
kao kolege u struci. Primali smo ih u naše šumarsko društvo,
dodijeljivali im redovno mjesta u predsjedništvu i odboru društva.
Zato smo bili od većeg dijela šumara stranaca, koji su ćutjeli vlast
u svojoj ruci, susretani nekolegijalno, a mnogo puta i sa prezirom.
Nesmijemo zaboraviti, da je jedan od njih imao smionosti, naravno
poznavajući nasu janjeću, kmetsku ćud i to kao odbornik hrvatskog
šumarskog društva, prigodom nedavne ekskurzije u okolicu Nove
Gradiške, članove hrv-slav.-šum. društva, u šumi vlastelinstva cerničkog,
na međi državne šume — oružanom silom svojih lugara
zadržati, da ne pređu jednim puteljkom do natovarišta vlastelinske
žicare i to iz jednostavnog razloga, što aranžer izleta nije znao, da
je natovarište pred kratko vrijeme preneseno iz vlastelinske u državnu
šumu, pa nije zamolio prelaz tim putem.


Oni su branili, kao što je pred par godina bio slučaj u Vinkovcima,
da državni činovnici ne smiju drugovati sa šumarima
imovnih općina, s koj´tn su u istom mjestu zajedno živili, pače su
pojedini upravitelji zahtjevaii, da i Hrvati činovnici međusobno
madžarski razgovaraju. Te sam primjere morao spomenuti, jer su
zaista takovi, da nijedan narod, koji drži do svoje časti, ne bi smio
takove ljude trpiti u svom društvu, a mi smo preko toga mučke
prešli, sve smo to trpili za volju neke lude i nerazumljive bojazni,
da nebi društvo izgubilo uz njih i više članova.


Vlast tih ljudi pokopana je za uvijek, a uništena je našom
krvlju, ali izgleda, da će mnogi od takovih Iju ji, koji su nas do danas
vrijeđali, htjeli ostati i nadal.e ovdje u službi. Uvjeren sam, da će
mnogi cd njih otići, da služi svojoj domovini, ali će mnogi htjeti
ostati, a za takove držim, da moramo ozbiljno zahtjevati, da se što
prije povuku iz naše domovine i da prepuste nama skrb oko boljka
naših šuma. Mi ih ne trebamo, jer ćemo dobrom organizacijom i
podjelbom rada, zajedno sa drugovima Slavenima, koji su već u
državnoj šumarskoj službi i sa onim šumarima Hrvatima i Srbima,