DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 103     <-- 103 -->        PDF

- 353 —
Točka V.


Eventualni predloži g g. odbornika.


1. Tajnik predlaže, da se društvena zgrada Šumarski dom, na
kojoj je mjestimice, a naročito na pročelju odpala žbuka dade u
najnužnijoj mjeri popraviti.
Prima se.


2. G. Slavi ljub Slapniča r predlaže, da se društvo sa predstavkom
obrati na mjerodavne faktore, te iste upozori na potrebu,
da bi se u slučaju, ako bude došlo do jednokratnog podavanja od
imetka, od toga podavanja morale isključ ti imovne općine bivše
vojne Krajine, koje obzirom na svoj zadatak i svrhu, kao i zakonskiii
ustanova, po kojima moraju sve svoje suviške obratiti u opće korisne
svrhe, u koje su već veoma velike svote dale, ne bi bile kadre
takav teret snositi.
Zaključeno je, da se taj predlog ima kao predlog, odbora staviti
u sutrašnjoj glavnoj skupštini.
Budući da dalnjih predloga nije bilo, zaključio je predsjednik
sjednicu time, da će se ova; zapisnik ovjeroviti u budućoj sjednici.
Predsjedatelj : Tajnik :


M.
d e B o n a v. r. K e r n v. r.
Dojković v. r. Dr. Nenadić v. r.
Zapisnik o izvanrednoj svečanoj sjednici odbora hrvat.slav.
šumarskog društva, koja je održala 9. studenoga 1918. u
37-2 sata poslije podne u društvenim prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je I. predsjednik p. n. g. Marino de Bona, a prisustvovali
su p. n. gg. tajnik Ante K em, blagajnik Ljudevit SzentgyOrgyi,
ie odbornici Rudolf Erny, Josip Ma j na ri ć, Dr. Gjuro
Nenadić, Dr. Andrija Petračić, Dragutin Polaček i Dragutin
Trôtzer.


Odbornik p. n. g. Vilim Dojkovi ć je naknadno u posebnom
listu priopćio, da je uslijed nastavše loše poštanske veze dobio pozivnicu
prekasno, da mu je veoma žao što nije mogao uslijed toga
u sjednicu doći, nu da se oduševljeno pridružuje pozdravu N. V.
i votiranju doprinosa.


Dnevni red sjednice bijaše slijedeći:
„Pozdrav Narodnom Vijeću S. H. S. i votira,nje
doprinosa".
Nakon što je predsjedatelj pozdravio prisutne i razložio svrhu
sastanka, bijaše jednoglasno zaključeno slijedeće:


„Upravljujući odbor hrv. slav. šumarskog društva zaključio je
jednoglasno u svojoj izvanrednoj sjednici od 9. o. mj., da Narodnom
Vijeću S. H. S., kao predstavniku jedinstvenog naroda Slovenaca,
Hrvata i Srba izrazuje svoju neograničenu odanost sa vrućom željom,
da poluči potpuni uspjeh u provađanju narodnih ideala.


Podjedno obečaje da će sa potpunim povjerenjem podupirati
sve intencije i rad Narodnog Vijeća, te iz svojih skromnih sredstava
daruje 3.000 K u ime narodnog poreza".