DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 102     <-- 102 -->        PDF

— 352 kojnog
s´rica c. i kr. kapetana u. m., darovao 100 K literarnoj zakladi,
koja je utemeljena na spomen njegovog blagopokojnog oca
Andrije Borošića, b všeg kr. zem. šumar, nadzornika.


Uzima se na znanje time, da se novi utemeljitelji imaju posebno
pismeno pozdraviti.


8. Društveni blagajnik izvješćuje, da je prigodom danas obavljene
pregledbe blagajničkog rukovanja, ustanovljeno slijedeće stanje:
a) društvena gotovina sa ....... . 34.156 K 69 fil.
b) pripomoćna zaklada sa 15.285 „ 07 ,
c) literarna zaklada sa 6.349 „ 66 ,.
Sve te gotovine su koristonosno uložene u vinkuliranim vri


jednosnim
papirima i u uložnicama domaćih novčanih zavoda.
Prima se na znanje.


Točka III.


Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Zvoninir Pere , slušatelj zagrebačke šumarske akademije,
kojemu je zaključkom odbora od 17. travnja t. g. točka ./3. društveni
jubilarni štipendij bio u obliku potpore podijeljen za naukovnu
godinu 1917./18., meli da mu se ona podijeli i za g. 1918./19.
Molba se uvažuje, te potpora podijeljuje uz iste uvjete kao do
sada.


2. G. Danilo Šarić, kr. vojnoračunarski savjetnik u. m. u
Zagrebu, je 8. kolovoza t. g. izručio društvenom tajniku kao dar
društvu razne svjedočbe i dekrete, te mač (Hinchfânger) svog po
kojnog tasta, blagopokojnog društvenog člana Josipa Etingera, bivšeg
kr. katastr. šumar, nadzornika u m. Podjedno je o tomu izručio
popis tih predmeta — vidi uruč. br. 47.
Prima se sa zahvalom do znanja time, da se darovatelju ima
ta zahvala pismeno priopćiti.


3. Slavensko društvo za potporu bolesnih slušatelja na sveučilištu
u Gracu moli prinos za „Jugoslavensku akademsku blagovaonu
— uruč. broj 52.
Zaključeno je, da se o toj molbi ima odlučiti na sjednici u prosincu
t. g. kada se budu dijelile potpore.


4. Matica Hrvatska moli za doprinos za fond za izdavanje djela
šumarske, gospodarske itd. struke.
Zaključeno je nakon dulje rasprave, da se radi pomanjkanja sredstava
u proračunu, te jer se mora u prvom redu poraditi oko toga,
da društvena literarna zaklada postane što prije aktivnom, — ne
može sada u tu svrhu dati nikakav prinos.


Točka IV.


Rasprava o predlozima za sutrašnjoj skupštini.


Budući nikakav predlog nije stigao, to otpada svaka rasprava.