DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1918 str. 101     <-- 101 -->        PDF

— 351 —


Redarstveno povjereništvo je otpisom od 21. VIII. t. g. pod
brojem 42.342 uzelo tu prijavu na znanje i priopćilo, da će u skupštinu
izaslati g. Josipa Tucana , kr. kotar, pristava, a od društava
javilo je galičko šumarsko društvo u Lavovu, zatim kranjsko-primorsko
šumarsko društvo u Ljubljani, te k mačno ugarsko zemaljsko
šumarsko društvo u Budapešti, da će se na skupštini dati
zastupati.


Uzima se na znanje..


2. Pod brojem 37 poslan je kr državnom nadodvjetništvu
u Zagrebu, u dva primjerka sastavljeni i od strane dru
štva potpisani ugovor glede iznajmljenja prostorija u II. sprat«
zapadnog krila Šumarskog doma, za kr. šumarska akademiju.
Uzima se na znanje.


3. Na 10. kolovoza t. g. su pod brojevima 43 i 45 predložene
kr. zemaljskoj vladi molbe za doznaku dosadanjih potpora iz zemaljskih
srelstava i to 1.200 K za društvene svrhe, te 400 K za izdavanje
Lugarskog vijesnika. Te potpore su već i doznačene.
Uzima se na znanje.


4. U provedbi zaključka od 27. srpnja t. g. pod točkom 1V/2 a,
je društvena zgTr da Šumarski dom osjegurana kod društva Croatia
na povišenu vrijednost od 600.000 K.
Tim pdvodom je ustanovljeno, da osjegurninu za društveni „Šumarski
muzej", koji je svojedobno predan na upravu i uporabu kr.
šumarskoj akademiji, plaća kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje
i nastavu, te da je osjeguran samo na 23.000 K. Stoga je podneskom
od 16. kolovoza t. g. umoljena spomenuta kr. zemaljska vlada, da
bi taj muzej izvolila osjegurati barem na 70.000 K.


Uzima se na znanje.


5. Na poziv zemaljskog odbora za liječenje i naobrazbu hrvatskih
ratnih invalida, izaUan je od strane društva kao povjerenik
k ispitu invalida, koji su svršili tečaj za lugare i nadzirače lova, —
koji ispit se je održao u Zagrebi na 16. i slijedećih dana o. m.,
društveni član p. n. g. prcfesor Dr. Antun Levaković .
Uzima se na znanje.


6. G. Adolf Dumengjić, kr. žup. šumar, nadzornik u Osijeku,
pristupio je kao član „Koioskenyjevoj pripomoćnoj zakladi,"
uplatio prinos od 10 K.
Uzima se na znanje.


7. Kao novi članovi pristupili su društvu i to:
a) Kao utemeljitelji p. n. gg. Čamilo barun Jordis , vlastelin
u Vidovcu kod Varaždina, te Dr. Rudolf Bliihweiss, odvjetnik u
Varaždinu, uplativ svaki prinos od 200 K, — obojica posredstvom
revnoga člana i utemeljitelja p. n. g. Gase Vaca, kr. žup. šumar,
nadzornika u Ivancu.
b) Kao članovi I. raž. p. n. g. Josip Borošić , apsolvent šumarske
akademije, koji je uz uplatu upisnine i ovogodišnje članarine,
tom prigodom podjedno u mjesto vijenca na odar svogf po