DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1918 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 238 —
reći odlučujuću ulogu, jer će uslijed pomanjkanja voznoga
blaga biti, transport drva kolima vanredno skup.


Prema tome čeka nâs šumske tehničare nakon svršetka
rata obzirom na gradnju šumskih željeznica široko i otvoreno
polje rada, pa sam stoga pokušao, da tom raspravicom
posao oko trasiranja i izgradnje istih olahkotim.


m


Osobne vijesti.


Imenovanja. Imenovan je kr. odsječni savjetnik i učitelj šumskog
zakonoslovlja na kr. šumarskoj akademiji dr. Antun Go-
g 1 ia banskim savjetnikom ; podjeljen naslov i značaj kr. šumarskog
savjetnika kr. šumarskim riadinžinirima Rudolfu Suszteru kod
kr. šum. ureda na Sušaku i Franji Barkoczi-u upravitelju kr. šumarije
u Županji.


Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
apsolviranog šumarskog akademičara Krešimira Katića kr.
šumar, vježbenikom kod šumarskog odsjeka kr. zem. vlade; apsolventa
šumarske akademije Branka pl. Rukavinu privremenim
šumarskitfi vježbenikom kod gradiške imovne općine, a apsolventa
kr. šumarske akademije Ferdu Brajdića privremenim šumarskim
vježbenikom kod gjurgjevačke imovne općine, te kotarskog šumara
Oskara Seidela, nadšumarom kod ogulinske imovne općine.


Imenovani su u području kr. šumarskog ureda u Sušaku
kr. šumarski inžiniri Stjepan Janussek´, Ilij a Sto jano vić
i SvetozarŠol c kr. šumarskim nadinžinirima u VIII. plaćevnom
razredu, fe kr. šumarski inžinirski prista» Oktavian Aaron i
Vinko Fodor šumarskim inžinirima u IX. čin. razredu.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
premjestio je iz službenih obzira kr. žup. šum. nadzornika I. r.
Slavka Sutlića od kr. kotarske oblasti u Karlovcu k onoj u Jastrebarsko,
kr. žup. šum. nadzornika II. r. Josipa Heknera od kr.
županijske oblasti u Zagrebu kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj vladi,
odjelu za narodno gospodarstvo, kr. kot. šumara Nikolu Šubert a
kod kr. kotarske oblasti u Karlovcu iz dosadašnjeg sjedišta u Draganiću
u Karlovac, kr. kot. šumara Paju Popovića od kr. kotarske
oblasti u Jastrebarskom k onoj u Sv. Ivanu Zelini, kr. kot. šumara
Mirka Med ako vić a od kr. kot oblasti u Zagrebu kr. županijskoj
oblasti u Zagrebu i kr. kot. šumara Marka Šebetića od kr. kotarske
oblasti u Sv. Ivanu Zelini k onoj u Križevcima.


Društvene vijesti.


Ispravak. Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvatskoslavonskog
šumarskog društva, priopćen u dvobroju Šumarskog lista