DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 196 —


u opće se u Budapešti s našom robom raspolaže bez našeg pitsnja.
Ovakovo stanje nije moguće trajno ostati, jer bi se tim hrvatsko
povjerenstvo za promet šumskih proizvoda diskreditiralo. Loše posljedice
ovoga postupka pokazuju se već sada, jer je hrvatska
industrija drva tim u velike štetovala, a hrvatski kapital ostaje povodom
toga na nepravedni način vezan. Ovom nesnosnom stanju
mora se što prije učiniti kraj, a doznali smo, da su u tom predmetu
sa strane hrvatske vlade odlučni koraci poduzeti.


Natječaj.


Za lugara sa sjedištem u Lukavcu kod z. z. urb. opć. Turopolje
u Vel. Gorici.


Sa ovim mjestom skopčana je godišnja plaća 720 K i godišnji
ratni doplatak 360 K. Ukupno 1080 K, uz stan u naravi sa pripadajućim
zemljištem i 1/10 po njemu prijavljene i presuđene šumske
štete Molitelj neka svoju molbu obloži:


1. Krsnim listom.
2. Svjedočbom o položenom ispitu za čuvare šumah.
3. Svjedočbom o dosadanjem službovanju.
4. Svjedočbom nadležnoga opć. poglavarstva o moralnom i
političkom ponašanju.
Ovako obložene i propisno biljegovane molbe imadu se podnijeti
kr. kotarskoj oblasti u VeL Gorici do 15 kolovoza 1918.


Kr. kotarska oblast u Vel. Gorici.


Šumarski pristav


se traži, koji je svršio šum. akademiju u Zagrebu ili inu koju visoku
šum. školu, te je vješt njemačkom jeziku i govoru i pisanju.


Vlastelinski šum. ured
. [ ;j u Donjem Miholjcu.


Ureduje prof. dr. Andrija Petrečlć. Tiskar» C. Albreht, Zagreb.