DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 195 —


Ogrijevno drvo: Za Hrvatsku 9672, Rijeku 341, za Ugarsku
4625, za Austriju 1186, za inozemstvo 311;
Taninsko drvo i razni odpadci drva: za Hrvatsku
1486, za Rijeku 422, za Ugarsku 1418, za Austriju 219;
Drvni ugljen: za Hrvatsku 164, za Rijeku 38, za Ugarsku


24, za Austriju 3;


Duge hrastove: za Hrvatsku 5, za Ugarsku 445;


Za cjepanice i klade prikladne za tehničku svrhu:


za Hrvatsku 171, za Rijeku 2, za Ugarsku 265. za Austriju 52;
Za mehko građevno drvo u okruglom: za Hrvatsku
264, za Rijeku 152, za Ugarsku 26, za Austriju 39;


Za mehko građevno drvo piljeno i tesano: Za Hrvatsku
495, za Rijeku 328, za Ugarsku 228, za Austriju 21, za inozemstvo
5;


Za tvrdo građevno drvo u okruglom: za Hrvatsku
1842, za Rijeku 2, za Ugarsku 811, za Austriju 80;


Za tvrdo građevno drvo piljeno i tesano: za Hrvatsku
470, za Rijeku 132, za Ugarsku 1187, za Austriju 397, za inozemstvo
39.


.Memorandum hrvatskog gospodarskog povjerenstva


za šumske proizvode na bana.


Prema novinskim vijestima predalo je pred kratko vrijeme povjerenstvo
za šumske proizvode u Zagrebu memorandum na preuzv.
gospodina bana, u kom su prikazane poteškoće, s kojima se isto
boriti mora u izvršivanju svoje zadaće i dužnosti. Naročito je upozoreno
na pomanjkanje vagona za prevoz drva in a izdavanje izvoznica
po centrali u Ugarskoj, za izvoz drva iz Hrvatske i Slavonije.


Agramer Tagblatt napisao je o tom slijedeću noticu, koju kao
kroničari ovdje donašamo:


Poznato je, da je početkom mjeseca ožujka osnovano za
Hrvatsku i Slavoniju posebno povjerenstvo za šumske proizvode sa
sjedištem u Zagrebu. To se povjerenstvo ne bavi ni kupovanjem ni
prodajom drva, nego jedino ima zadaću, podupirati izradbu drva i
drvnog ugljena, voditi pregled preko izrađenih drvnih, zaliha i preko
potrebe na drvu, da se pravovremeno uzmognu i vojne oblasti,
javni uredi, u opće cijelo pučanstvo sa potrebnim zalihama drva
snabdjeti. Suvišak prepušta se izvozu. Jedna odredba o djelokrugu
povjerenstva glasi, da je povjerenstvo kod izdavanja izvoznica za
inozemstvo vezano na naputke zemaljske vlade. No brzo se ispostavilo,
da ova odredba priječi povjerenstvo u njegovom radu, jer
se kod toga pitanja radi o direktnoj odnosno o indirektnoj kompetenciji
ugarskog ministarstva za trgavinu, koje je u tom pogledu
povjerenstvu vrlo slabo došlo u susret. U BudapeŠti izdaju se
izvoznice za izvoz drva iz Hrvatske, ugarska centrala ubire dapače
i pristojbe za te izvoznice, koje bi se imale kod centrale u Zagrebu
uplatiti, a niti je hrvatska vlada niti hrvatska centrala upitana za
mnijenje, koliko i kakvog drva se iz Hrvatske smije i može izvesti ;
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 196 —


u opće se u Budapešti s našom robom raspolaže bez našeg pitsnja.
Ovakovo stanje nije moguće trajno ostati, jer bi se tim hrvatsko
povjerenstvo za promet šumskih proizvoda diskreditiralo. Loše posljedice
ovoga postupka pokazuju se već sada, jer je hrvatska
industrija drva tim u velike štetovala, a hrvatski kapital ostaje povodom
toga na nepravedni način vezan. Ovom nesnosnom stanju
mora se što prije učiniti kraj, a doznali smo, da su u tom predmetu
sa strane hrvatske vlade odlučni koraci poduzeti.


Natječaj.


Za lugara sa sjedištem u Lukavcu kod z. z. urb. opć. Turopolje
u Vel. Gorici.


Sa ovim mjestom skopčana je godišnja plaća 720 K i godišnji
ratni doplatak 360 K. Ukupno 1080 K, uz stan u naravi sa pripadajućim
zemljištem i 1/10 po njemu prijavljene i presuđene šumske
štete Molitelj neka svoju molbu obloži:


1. Krsnim listom.
2. Svjedočbom o položenom ispitu za čuvare šumah.
3. Svjedočbom o dosadanjem službovanju.
4. Svjedočbom nadležnoga opć. poglavarstva o moralnom i
političkom ponašanju.
Ovako obložene i propisno biljegovane molbe imadu se podnijeti
kr. kotarskoj oblasti u VeL Gorici do 15 kolovoza 1918.


Kr. kotarska oblast u Vel. Gorici.


Šumarski pristav


se traži, koji je svršio šum. akademiju u Zagrebu ili inu koju visoku
šum. školu, te je vješt njemačkom jeziku i govoru i pisanju.


Vlastelinski šum. ured
. [ ;j u Donjem Miholjcu.


Ureduje prof. dr. Andrija Petrečlć. Tiskar» C. Albreht, Zagreb.