DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 193 —


Prosvjeta.


Gospodarska i poljoprivredna knjižnica M. H. U glavnoj
godišnjoj skupštini M H. od 29. lipnja 1918. primljen je jednoglasno
prijedlog, da se otpočne s izdavanjem knjiga s gospodarskoga i poljoprivrednoga
polja narodnoga rada i života. Odbor je Matičin u
svojim sjednicama od 3. i 5. srpnja s nekim viđenijim narodnim
ljudima pretresao taj prijedlog.


Dok nam je lijepa knjiga prilično razvijena, a Matica je teoretsku
znanost dosta popularizirala, gospodarska je literatura zaista
ostala siromašna, a prema tome i naša spremnost, pa nije ni čudo
da smo ekonomski stradali i danas stradavamo. Materijalna kultura
mora da ide naporedo s općom narodnom prosvjetom. A ako ikada
sada je vrijeme, da se i na polju materijalne kulture otpočne s ozbiljnim
radom već i s obzirom na snerazmjer između lijepe i gospodarske
literature, na neobrazovanost naroda, na posljedice rata
kao i s obzirom da su pojedine institucije kao i pojedinci skupili
novaca te napokon što se i kod nas mora uvidjeli, da je socijalno
i gospodarsko pridizanje naroda jednako kao i prosvjetno. Što se
je dosada radilo na tome polju, ponajviše je bilo bez sistema, slabo
i uska vidika. Zato je prijeka potreba, da se narod otpočne odgajati,
da stane sam o sebi misliti, o svojim općenitim potrebama i
nevoljama i da se u prvom redu odgoje mladi ljudi i radenici za
tako produktivnu granu života. Siguran će se uspjeh postići istom
onda, kada Matici Hrvatskoj bude moguće da šalje naše ljude u
krašku planinu, u slavonske nizine i bosanske doline i polja, u primorske
luke, na rijeke i potoke, u ravnice i dolove, rudnike i kamenolome,
da prouče, što još nije proučeno pa da — prema kraju
i čovjeku, selištu i kolibama — potaknu razumnu misao o radu i o
načinu života. Takovim će se radom otkriti mnogi gospodarski pro
blem, a uz to će se otkriti i čovjeka, kojega se tiče taj problem, pa
će se bez sumnje naći i pravi put, da mu se taj problem prikaže,
misaa zanese, volja ojača. Tim načinom i na tome temelju Matica
će izdavati djela šumarske, ratarske, trgovačke, industrijalne, rudarske,
pomorske, higijenske itd. struke i to ne po jedno nego po
onoliko od svake struke, koliko je različitih objekata i prilika, dakle
problema, o kojima se razumno i znanstveno ima da misli.


Da se ta široko i duboko zamišljena osnova zaista i provede
potreban je čvrst temelj i jak fond. Matica sama ne raspolaže ni
potrebnom gotovinom niti je može namaknuti iz svojih sredstava i
zaklada. Pa iznoseći pred cio narod ovu osnovu, moli i traži pomoć
svih pojedinaca, zavoda i udruženja, da svojim prinosima osiguraju
fond, dostojan toga velikoga pothvata, kako bi se mogli i spremiti
i okupiti valjani saradnici te što prile otpočeti s radom.


Matica Hrvatska se tvrdo nada, da će svi naši privredni i gospodarski
krugovi shvatiti i odobriti ovu Matičinu nakanu, pa da će
je svi, prema svojoj snagi i uviđavnosti, pomoći, radeći tako i za
opću narodnu i za svoju rođenu korist.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 194 —


0 radu i troškovima Matica će voditi posebne račune i zaklade
te o svemu tačno izvješćivati sve prinosnike. Teška i mučna vremena,
što ih cio narod naš u sadašnjosti proživljuje, teški i mutni
dani, što nas u budućnosti čekaju, traže imperativno, da se baš na
ekonomskom polju napne sva snaga narodna i uradi sve, kako nas
ne bi, iznemogle i iskrvarene, zatrpao tuđi kapital i da ne bi tuđin
brao rodove bogatstva i prirodne snage naše zemlje, a mi da beremo
mrvice i lomimo snagu ko jadni radnici i sluge naučnijih i
okretnijih gospodara.


Odbor Matice Hrvatske.


Natječaj Matice Hrvatske. »Matica Hrvatska" raspisuje natječaj
za književnu nagradu (500 K) iz zaklade Turkovićeve za prevod
popularnog djela iz poljoprivrede ili šumarstva za god. 1917. do


31.
prosinca 1918.
Iz šumske trgovine.
Rezultati dražba:


Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu prodalo je putem
javne dražbe dne 21. lipnja o. g. :


a) 1472 postoma metra izrađenih kestenovih drva za tanin, 6.
km od željezničke stanice Vrginmost, procjenjene na 22 K po p. m.
tvornici tanina d. d. na Rijeci uz cijenu od 88 kruna po post metru.


b) 110 prostornih metara izrađenih kestenovih drva za tanin
20 km. od željezničke stanice Topusko, istoj tvornici uz cijenu od
66 kruna po prost, metru.


Kr. kot. oblast u Cirkvenici prodala je putem javne
dražbe dne 25. lipnja 1918. u predjelu „Prasena,, z. z. Novi-Zagon
186 komada jela procjenjenih na 634 m3 građe i 442 m3 goriva te
na vrijednost od 19.500 kruna za 26.800 kruna. Dostalac je Katnić d. d.


I. banska imovna općina prodala je prošle zime kestenove
štapove na panju putem pismenih ponuda i to: štapovi \. duljini
od 115 — 140 cm za 192 krune po hiljadi, a štapovi ispod 115
cm duljine prodani su za 70 K po hiljadi, tvrdci Frohlich i Heinrich
u Karlovcu.
Popreke cijene za drvo. U Ugarskoj je zemaljsko društvo
drvotržaca i industrijalaca predložilo popreke cijene (Richtpreise) za
drvo i to za:


a) trupce od četinjavog drva
90 K po m:i


b) za rezanu i tesanu građu 260—280 K po ma


c) za hrastove parkete
18 66 K i


za bukove parkete
1633 K I P° ´ m


d) za bačve iz hrastove cjepane robe 130 K |


rezane , 100 K . ,p. ...


„ . .. „
bukove , 80 K | hektolitru


Iz drvne centrale. Prema statističkim podatcima izdala je centrala
od svog osnutka 7. srpnja 1917. do 1. ožujka 1918. izkaznice
i to za broj vagona (od 10—15.000 kg) za: