DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 193 —


Prosvjeta.


Gospodarska i poljoprivredna knjižnica M. H. U glavnoj
godišnjoj skupštini M H. od 29. lipnja 1918. primljen je jednoglasno
prijedlog, da se otpočne s izdavanjem knjiga s gospodarskoga i poljoprivrednoga
polja narodnoga rada i života. Odbor je Matičin u
svojim sjednicama od 3. i 5. srpnja s nekim viđenijim narodnim
ljudima pretresao taj prijedlog.


Dok nam je lijepa knjiga prilično razvijena, a Matica je teoretsku
znanost dosta popularizirala, gospodarska je literatura zaista
ostala siromašna, a prema tome i naša spremnost, pa nije ni čudo
da smo ekonomski stradali i danas stradavamo. Materijalna kultura
mora da ide naporedo s općom narodnom prosvjetom. A ako ikada
sada je vrijeme, da se i na polju materijalne kulture otpočne s ozbiljnim
radom već i s obzirom na snerazmjer između lijepe i gospodarske
literature, na neobrazovanost naroda, na posljedice rata
kao i s obzirom da su pojedine institucije kao i pojedinci skupili
novaca te napokon što se i kod nas mora uvidjeli, da je socijalno
i gospodarsko pridizanje naroda jednako kao i prosvjetno. Što se
je dosada radilo na tome polju, ponajviše je bilo bez sistema, slabo
i uska vidika. Zato je prijeka potreba, da se narod otpočne odgajati,
da stane sam o sebi misliti, o svojim općenitim potrebama i
nevoljama i da se u prvom redu odgoje mladi ljudi i radenici za
tako produktivnu granu života. Siguran će se uspjeh postići istom
onda, kada Matici Hrvatskoj bude moguće da šalje naše ljude u
krašku planinu, u slavonske nizine i bosanske doline i polja, u primorske
luke, na rijeke i potoke, u ravnice i dolove, rudnike i kamenolome,
da prouče, što još nije proučeno pa da — prema kraju
i čovjeku, selištu i kolibama — potaknu razumnu misao o radu i o
načinu života. Takovim će se radom otkriti mnogi gospodarski pro
blem, a uz to će se otkriti i čovjeka, kojega se tiče taj problem, pa
će se bez sumnje naći i pravi put, da mu se taj problem prikaže,
misaa zanese, volja ojača. Tim načinom i na tome temelju Matica
će izdavati djela šumarske, ratarske, trgovačke, industrijalne, rudarske,
pomorske, higijenske itd. struke i to ne po jedno nego po
onoliko od svake struke, koliko je različitih objekata i prilika, dakle
problema, o kojima se razumno i znanstveno ima da misli.


Da se ta široko i duboko zamišljena osnova zaista i provede
potreban je čvrst temelj i jak fond. Matica sama ne raspolaže ni
potrebnom gotovinom niti je može namaknuti iz svojih sredstava i
zaklada. Pa iznoseći pred cio narod ovu osnovu, moli i traži pomoć
svih pojedinaca, zavoda i udruženja, da svojim prinosima osiguraju
fond, dostojan toga velikoga pothvata, kako bi se mogli i spremiti
i okupiti valjani saradnici te što prile otpočeti s radom.


Matica Hrvatska se tvrdo nada, da će svi naši privredni i gospodarski
krugovi shvatiti i odobriti ovu Matičinu nakanu, pa da će
je svi, prema svojoj snagi i uviđavnosti, pomoći, radeći tako i za
opću narodnu i za svoju rođenu korist.