DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 192
u protivnom slučaju automatski produljivali na dalnjih pet godina.
Tomu pako želi društvo predusresti stoga, što su pogodbe učinjene
prije mnogo godina, te su stoga i najamnine bile prema današnjim
prilikama ugovorene nerazmjerno niske; nadalje jer je silno poskupilo
uzdržavanje zgrada; te konačno, što se mora predmjevati, da
će nakon rata također i tereti silno porasti, pak stoga je društvo
spomenutim otkazom želilo polučiti to, da se stupi u nove pregovore
glede visine najamnine.


Da su najamnine prema svemu navedenom nerazmjerno niske,
predočeno je predstojniku na temelju ugovorima priležećih nacrta
i on umoljen, da zahtjev šumarskog društva za povišenje najamnine
podvrgne blagohotnom prosuđenju, što je on najsusretljivije obećao.


Izvješćuje se nadalje odboru, da šumarsko društvo ima na
temelju ustanova §§. 1. i 2. spomenute banske naredbe od 20. studenoga
1917. broj 21. 606 pravo tražiti koli za sve unajmljene prostorije,
toli i za one, u kojima se sada nalazi zem. zavod za istraživanje
tla, povišicu sadanje najamnine za 20—30%-


Nakon odulje rasprave zaključuje odbor, da se najamnine za
sve navedene prostorije imaju povisiti do onoga iznosa, koji je
ustanovama spomenute naredbe dopustiv, i to za vrijeme kroz koje
to odnosne naredbe određuju.


Točka V.


Eventualni predloži.


P. n. g. Dr. Qjuro Nenadi ć predlaže, da obzirom na to, što
je ustrojeno zemaljsko povjerenstvo za prelazno gospodarstvo, koje
će imati svakovrstni materijal, kao željezničke tračnice, lokomotive,
bodljikavu žicu i t. d. koji će nakon rata postati raspoloživ, svrsishodno
razdjeliti međa industrijalce, gospodare i šumoposjednike,
šumarsko društvo pozove sve šumoposjednike zemlje, da društvu
pošalju iskaze o svojim potrebama na tom materijalu, da se tako
pravodobno sakupi potrebni statistički materijal, koji će se po društyu
imati spomenutom´povjerenstvu staviti svojedobno na raspolaganje.
Predlog se prihvaća.
*
Buduć dalnjih predloga nije bilo, konštatovao je predsjednik,
da je dnevni red iscrpljen, nu prije nego li je sjednicu zaključio,
pozdravio je napose prisutnog II. podpredsjednika, kr. šumarskog
nadsavjetnika p. n. g. Gjulu Ulreicha , te mu u ime cjelokupnog
odbora najsrdačnije čestitao na nedavnom odlikovanju sa građanskim
ratnim krstom za zasluge II. razreda, kojoj čestitci se cijelokupni
odbor oduševljeno priključio.
Ovaj zapisnik ovjeroviti će se u slijedećoj sjednici.
Predsjedatelj : Tajnik :


M.
grof Pejacsevićv. r. K e r n v. r.
Dr. Pet račić v. r.
Dr. Nenadić v. r.