DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 188 —
6. razr. udaljenosti 105 —(50 —2-50)= 57-50 K
7. „ „ 105 — (100 —2-50)= 7-50 „
Najskuplja (merkantilna) bukova grada u šumi 7. razreda
udaljenosti u tom slučaju nije (u koliko se dadu iz nje
cjepanice izraditi) predmetom exporta, jer je mjesna cijena
tom drvu 34´50 K, dakte veća od tržišne cijene te građe.


Bogo slav
Hâjek,
šumarnik.


Osobne vijesti.


Premještenja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo premjestio je
upravitelje šumarija: Iliju S toj a novića, kr. šum. inžinira iz
Škara u Otočac; Jelmanna Belu kr. šum. inžinira iz Otočca u
Fužine; Belu Jan o š a, kr. šum. inž. pristava iz Fužina u Škare
(novo sjedište u Rudopolju). te Gôssweina Ljudevita kr. šum.
inžinira iz Ogulina i Stiopu Janoša kr. šum. inž. pristava kod
rediteljstva kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu u Vinkovce.


Umro. Dne 4. srpnja o. g. umro je Teodor Georgiević,
nadšumar gradiške imovne općine i upravitelj kot. šumarije u Novoj
Kapeli, u 54. godini života. Na sprovodu sakupili su se brojni
činovnici gradiške imovne općine sa upraviteljem imovne općine
nadšumarnikom Rudom pl. Rukavinom na čelu, koji se je u ime
kolega oprostio nad grobom od dobrog im druga Toše dirljivim
govorom. Pokojnik ostavlja udovicu i četvero sitne dječice. Slava mu !


Društvene vijesti.


Novi
utemeljitelji hrvatskog-slavonskog šumarskog društva


postali su p. n. g. Gašo Vac, kr. župan, šumarski nadzorn;k u Ivancu,


te na njegovu pobudu p. n. gg. Dr. Rikard Aninger, vlastelin u


Klenovniku kod Ivanca, te Edo Griinwald, šumski trgovac i po


sjednik u Ivancu


Pošto
u našoj domovini ima još mnogo šumoposjednika, a


naročito šumskih trgovaca, koji na veliko rade u našim šumama, a


koji do sada ne samo da nisu utemeljitelji, nego nisu u opće članovi


našeg šumarskog društva, to treba da se ostali naši šumari ugledaju


u primjer g. Vaca, te i oni uznastoje, da društvu prikupe što više


utemeljiteljnih članova, te time djelotvorno propagiraju interese toga


društva.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvat, slavonskog
šumarskog društva, koja je održana u Zagrebu dne 27.
srpnja 1918. u 3 sata popodne, u prostorijama šumarskog odsjeka
kr. zemaljske vlade u Zagrebu.