DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 31     <-- 31 -->        PDF

-m
godinu toj radnji sudjeluju. U Francuskoj školska djeca pôšumljivanjem
osiguraju sebi mirovinu za starost, nu mi smo
od takovih pothvata još odviše daleko. S vremenom bi se
mogla uvesti i t. zv. svečanost stabala, da se dade većeg
poleta pošumljivanju sa strane školske djece, te svaki
znamenitiji događaj ovjekovječiti svečanom sadnjom s p omen
šuma i stabala.


Sadimo dakle svagdje, gdje samo mjesta i zemlje ima,
ali pazimo kašnje na ta stabla, jer nije dosta saditi, već
treba posađeno poslije čuvati i uzgajati.


Što se tiče naravnih parkova, želio sam samo, da upozorim
zanimane i ljubitelje prirode na ovo pitanje, koje bi
bilo od velikog značenja za znanost i za sve u opće, tim više,
čim je već jednom bilo pokrenuto.


Spomenuo sam u debljim crtama ono što već imamo i
što bi se za tu svrhu dalo udesiti; do nadležnih je pak, da
izaberu i ustanove, kada gdje i kako bi se to dalo ostvariti.


Razredi udaljenosti šuma.


(Doprinos k sastavku šumsko odštetnog cjenika.)


I.
Kako sam nedavno obaviješćen, da cjenici skoro svih
županija, stvoreni u zadnje doba, za cijela područja tih županija,
iskazuju samo dva razreda udaljenosti šuma, — držim
da već sama ta okolnost iziskuje, da se sastav šumsko odštetnih
cijenika podvrgne javnoj raspravi. Ovom bih raspravicom
rado sklonuo gg. drugove, da se tim pitanjem pozabave.


Vrijednost šumskim proizvodima u šumi jest posljedak


vrijednosti tim proizvodima na mjestu konsuma i troškova


dobave tih proizvoda na to mjesto.


Od tih troškova jedan je od najuplivnijih prevoz šumskih
proizvoda, a cijena ovqmu je temelj razvrstanju šuma
u razrede udaljenosti, (za koje se rabi često nejasna oznaka:
razredi vrijednosti šuma).




ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 32     <-- 32 -->        PDF

m


Cijena prevozu ovisna je o mjesnoj cijeni dnevne vožnje,


o udaljenosti i vrsnoći puta na kojim se mora prevoz obaviti
i konačno o prosječnom kolnom tovaru.
Primjerom pokušajmo te činjenice predočiti.
Na jednoj anketi za sastav županijskog odštetnog cijenika
bje utvrđeno, da jednodnevna vožnja, prosječnim dvoprežnim
radnim podvozom ovaj čas stoji približno 100 K.


Predpostaviv, da se takovim podvozom može u jednom
satu cestom provaliti, ako je prazan, daljina od 10 km., a
ako je primjereno natovaren, daljina od 5 km. i da dnevno
vozno vrijeme (ne računav odmore) iznosi 6 sati, — to se


u jednom danu može cestom provaliti put od ( —.—X6) =


= 45 km., odnosno udaljenost (tamo i natrag) od 22´5 km.,
a cijena je toj vožnji, prema gore rečenom 100 K.
Iz tih predpostavka dolazi se do zaključka:


U 2 dana 4= ´ 1 puta 45-00 km. 200 K
u 1 danu *č5 1 22-50 1 100 „
» i— o 2 11-25 n
oC 50 „
a, 3 o 7-50 n —´G 33-34 „
4 5-62 — >N 25-00 „


~.. »


i 1 5 O 4-50 ´-2 > 2000 „


» C n
6 JU 3-75 3 C 16-67 „


»


7 13 3-21 E 13 14-29 „


» »
8 3 2-81 tj
XJ & 12-50 „


eu


» >N 9 2-50 n
O 11-12 „
n
O 10 2-25 » 10-00 „


E


i t. d.


Ako u području izvijesne županije ne ima šuma, koje
su od glavnih prometnih mjesta (željezničke stanice, na
kojoj se može utovariti, obala brodive rijeke i t. d.) udaljena
više od 45 km., to bi kreacijom:


a) jednog razreda udaljenosti, polučili prosječnu cijenu


10° K


podvozu (po kolnom tovaru) ^("o" /




ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-m -


Razlika u cijeni podvozu bila bi u najnepovoljnijem
slučaju (200—100 ili 100—0) = 100 K po kolnom tovaru.


b) 2-juh razreda udaljenosti, od kojih bi:


2. obuhvaćao udaljenosti od 22*5—45 km.
» » » » " ^ . »
Prosječna cijena podvozu u 1. razredu udaljenosti bila


50 K., a razlika u cijeni podvozu bila bi (100—
-50 ili 50—0) = 50 K po kolnom tovaru.
c) 3-juh razreda udaljenosti, od kojih bi:


bl(f)


3. bio jednak 2,- pod b).
2. obuhvaćao udaljenosti 11-25—22"50 km.
1. n 0-21.25 „
Prosječna cijena podvozu u 1. razredu udaljenosti bila
»..25 .., a razlika u cijenama podvoza (50—25 ili
25—0) = 25 K po kolnom tovaru.
d) 4-juh razreda udaljenosti, od kojih bi:
4. i 3. bili jednaki 3. i 2. pod c.)
2. obuhvaćao udaljenosti 7-50—11"25 km.
1. » „ 0-7-50 „


Prosječna cijena podvozu u 1. razredn udaljenosti bila
/33344


bi i—2— ) 16*67 K., a razlika u cijenama podvoza (3334—
16-67 ili 16-67—0=16-67 K po kolnom tovaru.
e) 5. razreda udaljenosti, od kojih bi:


5. 4. i 3. bili jednaki 4. 3. i 2. pod d.)
2. obuhvaćao udaljenosti 5-62—7-50 km.
1. . „ 0-5-62 „
Prosječna cijena podvoza u 1. razredu bila bi .^) =
12-50 K., a razlika u cijenama 12-50 po kolnom tovaru.
f) 6 razreda udaljenosti, od kojih bi:


6. 5. 4. i 3. bili jednaki 5. 4. 3. i 2. pod e)
2. obuhvaćao udaljenosti 4*50—5´62 km.
1. . 0—4-50 .


ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 34     <-- 34 -->        PDF

-.
Prosječna cijena podvoza u 1. razreda i razlika u cije


nama bila bi 10 K po kolnom tovaru.
g) 7 razreda udaljenosti, od kojih bi:
7., 6., 5., 4. i 3. bili jednaki 6., 5., 4., 3. i 2. pod f)


2. obuhvaćao udaljenosti 2-25—4"50 km.
1. „ „ 0—2-25 „
Razlika u cijenama podvozu unutar 2. i 1. razreda bila
bi 5 K po kolnom tovaru.
Osim na mjesnu cijenu i udaljenosti, mora se prema
gore rečenomu uzeti obzir na vrstnoću puta, koji se ima
provaliti i na kolni tovar.


Predpostaviv, da se u 1 satu može provaliti:


cestom (zidanom) praznim kolima 10 km, a natovarenim
kolima 5 km. uz prosječni tovar od 2 pr. m. drva;
putem (nasipanim, dobro uzdržanim), praznim kolima


10 km., a punim 4. km., uz tovar od IVa pr. m. drva;
bezpućem (i zapuštenim putevima) ravnim, praznim
kolima 6 km., a punim 3 km. uz tovar 1 pr. m. drva;


bezpućem strmim uz pad, praznim kolima 5 km,
a punim 3 km. uz tovar od V» pr. m. drva;
uz uspon, praznim kolima 3 km., a punim 1 km. uz tovar
od Va pr. m. drva.
to bi odgovarao:


/10X2+5X24
1 km. cestom! TQX2+5X2 7 P""*´2110 l*00"km. cestom


/ 10X2 f 5X2 4


´ 50


1 » putem ViôXl-5+4X1:5/ " "
1 „ bezpućem :
. /10X2+5X24


ravnim^ 6X1+3xyj , 3 00


strmim :
. ,. /10X2+5X24
uz izvoz dolje|3^,; i+3XI/J . 10-00
/10X2+5X24


1200


uz izvoz ....^..+..1/./ "




ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 35     <-- 35 -->        PDF

185 —


Ističem naročito, da za gore istaknute podatke ne preuzimam
jamstvo, — jer ih nijesam osobno ispitao. Ti podatci,
pa bili i vrlo ne točni, ipak će pažnju g.g. drugova
na se povući.


Takova ili slična razvrstba šuma u razrede udaljenosti,
potrebna je za ustanovu cijena šumskim proizvodima, koji
su namjenjeni eksportu.


II.
Za šumske proizvode, koji se trBše u neposrednoj
blizini šume, dakle nijesu namjenjeni expo rt u, —
uputna je kreacija samo jednog razreda udaljenosti,
— a ovaj odgovara približno prvom razredu udaljenosti,
predloženog kod razvrstbe šuma u više takovih
razreda.


Do toga zaključka dolazimo na temelju slijedećeg promatranja.
Oblastima je pridržan sastav šumsko odštetnog
cijenika, da zaštite interese i vlasnika šuma i trošaća šumskih
proizvoda.
Vlasnik šume. ne može se pridržati, da cijeni svoje
proizvode prema jednostranoj tržnoj cijeni. Dokazom neka
nam služi slijedeći primjer: A


Prema oblastno određenoj maksimalnoj cijeni, vrijedi
1 pr. m. bukovih cjepanica složenih u željeznička kola


l-rjr) — približno 47 K. Sve radnje oko proizvodnje i smještenja
tog drva u željeznička kola, izuzev prevoza, uzmimo,
da stoje 10 K po 1 pr. m.
U tom bi slučaju bila vrijednost takovom drvu na panju,
uzev za temelj rastvrstbu šuma u 7 razreda udaljenosti
prema raspravi pod I., po 1 pr. m. (== polovini cestovnog
kolnog tovara) u šumi:


1. razreda udaljenosti 47—(10 + 25) = 3450 K
2. „ „ 47-(l0 -f 75) = 29-50 „
3. „ „ 47—(10 + 12-5) = 24 50 „


ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 36     <-- 36 -->        PDF

186


4. razreda udaljenosti 47--(10 + 16-67) = 20-23 K
0. ,, ,, 47--(10 + 250 = 12-00 „
6. „ 47-(10 + 50) = -- 13-00 „
7 47--(10 + 100) = -- 6300 „
Nitko ne može zahtijevati od vlasnika šume, da on
plaća onomu, koji si prisvoji u njegovoj šumi 1 pr. m. drva


— nagradu od 13 odnosno 63 K. po 1 pr. m., zato što je
šuma ta slučajno u 6. odnosno 7. razredu udaljenosti. Trošać,
koji je svojom potrebom upučen na šumu, ne smije se predati
na milost i nemilost vlasnika šuma, jer je trošač šumskih
proizvoda često zaista i te kako ovisan o vlasniku šuma.
Poslužimo se i tu primjerom: Trošač, koji ne može
svoju potrebu na šumskim proizvodima podmiriti u šumi,
upućen je na tržište. Takav trošać mora plaćati za šumske
proizvode u tom slučaju tržne cijene i cijenu za prevoz tih
proizvoda do mjesta potroška.


Prema tomu bi takav trošać morao plaćati za 1 pr. m.
cjepanica (izrađenih) na stanici željeznice, (gore ustanovljenu)
svotu od 47 K, a uz to prevoz, po čemu bi ga stajao 1 pr.


m. cjepanica, ako stanuje u neposrednoj blizini šume:
1. razreda udaljenosti (47 -f 2-50) = 49-50 K
2. (47 + 7-50) = 54-50
3. (47 -f- 12-50) =* 59-50
4. (47 + 16.67) = 63-67
5. (47 + 25-00) = 72-00
6. (47 + 5000) « 97-00
7. (47 + 100.00) = 147-00
Od takovog trošaća moga bi vlasnik šume (nepravedno)
zahtijevati, da mu plati drvo (izrađeno) cijenom, koja odgovara
približno tim iznosima.
Držim da je jedino opravdan način ustanove cijena,
koji bi bio jednako pravedan za vlasnika šuma i za trošaća.
U tom bi slučaju bila opravdana cijena 1 pr. m. bukovog
drva za cjepanice u šumi:




ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 37     <-- 37 -->        PDF

-187


I 4/7 3\J --i ii i —4— i ta. III


(49-50 10) 4-34-50


1. razreda udaljenosti —2~-= 37 Kr.
9(54-5
(54-5(54-50
00 — 10)-10) +
++ 29-5
29-529-50
00
-„_
2
(5950 -10)+ 24-50


37 :.


2


(63-67 --10) + 20-23


2


(72 — 10) +-12


2


(97 — 10) + 13


O. ,, ,, p O/ ,,
2


7 (14
(14(147
77 --10) + 63 _ __


ÎOK 63


Kako vidimo, cijena je za sve razrede udaljenosti ista,
a uz to približna cijeni 1. razreda udaljenosti. (Razlika leži
u iznosu cijene podvoza za 1. razred udaljenosti, jer je
34-50 + 2-50 = 37 K.).


Čim smo se složili u pitanju cijena šumskim proizvodima,
koji nijesu predmetom exporta, nameče nam se pitanje:
„Koji su to proizvodi?"


Odgovor na to pitanje, može biti samo ovaj:


. Šumski proizvodi, kojih cijene kod prodaje kod kuće
nijesu manje od cijena kod prodaje na trgu, — koji nijesu
predmetom exporta.


I tu neka nam dade primjer razjašnjenje:


Uzmimo, da najskuplja (merkantilna) bukova građa vrijedi
na panju u šumi prvog razreda udaljenosti 105 K po
0-77 m:i (odgovara 1 pr. m. cjepanica = polovini cestovnog
kolnog tovara).


U tom bi slučaju takovo drvo stajalo na panju u šumi :


2. razr. udaljenosti 105 —( 7-50 — 2*50) = 100-— K.
3. j , 105 -(12-50 — 2-50)= 50— „
4. „ „ 105 —(16-67 —2-50)= 90-83 „
5. , „ 105 — (25 -2-50) = 8250 „


ŠUMARSKI LIST 7-8/1918 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 188 —
6. razr. udaljenosti 105 —(50 —2-50)= 57-50 K
7. „ „ 105 — (100 —2-50)= 7-50 „
Najskuplja (merkantilna) bukova grada u šumi 7. razreda
udaljenosti u tom slučaju nije (u koliko se dadu iz nje
cjepanice izraditi) predmetom exporta, jer je mjesna cijena
tom drvu 34´50 K, dakte veća od tržišne cijene te građe.


Bogo slav
Hâjek,
šumarnik.


Osobne vijesti.


Premještenja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo premjestio je
upravitelje šumarija: Iliju S toj a novića, kr. šum. inžinira iz
Škara u Otočac; Jelmanna Belu kr. šum. inžinira iz Otočca u
Fužine; Belu Jan o š a, kr. šum. inž. pristava iz Fužina u Škare
(novo sjedište u Rudopolju). te Gôssweina Ljudevita kr. šum.
inžinira iz Ogulina i Stiopu Janoša kr. šum. inž. pristava kod
rediteljstva kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu u Vinkovce.


Umro. Dne 4. srpnja o. g. umro je Teodor Georgiević,
nadšumar gradiške imovne općine i upravitelj kot. šumarije u Novoj
Kapeli, u 54. godini života. Na sprovodu sakupili su se brojni
činovnici gradiške imovne općine sa upraviteljem imovne općine
nadšumarnikom Rudom pl. Rukavinom na čelu, koji se je u ime
kolega oprostio nad grobom od dobrog im druga Toše dirljivim
govorom. Pokojnik ostavlja udovicu i četvero sitne dječice. Slava mu !


Društvene vijesti.


Novi
utemeljitelji hrvatskog-slavonskog šumarskog društva


postali su p. n. g. Gašo Vac, kr. župan, šumarski nadzorn;k u Ivancu,


te na njegovu pobudu p. n. gg. Dr. Rikard Aninger, vlastelin u


Klenovniku kod Ivanca, te Edo Griinwald, šumski trgovac i po


sjednik u Ivancu


Pošto
u našoj domovini ima još mnogo šumoposjednika, a


naročito šumskih trgovaca, koji na veliko rade u našim šumama, a


koji do sada ne samo da nisu utemeljitelji, nego nisu u opće članovi


našeg šumarskog društva, to treba da se ostali naši šumari ugledaju


u primjer g. Vaca, te i oni uznastoje, da društvu prikupe što više


utemeljiteljnih članova, te time djelotvorno propagiraju interese toga


društva.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvat, slavonskog
šumarskog društva, koja je održana u Zagrebu dne 27.
srpnja 1918. u 3 sata popodne, u prostorijama šumarskog odsjeka
kr. zemaljske vlade u Zagrebu.