DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 111 napale,
za vrijeme pregledavanja pako bilo je dosta i medljike.
Usprkos toga je veći dio ovih šumskih predjela u
mnogo boljem stanju, nego prije spomenute šume na pješčanom
tlu. Usuprot svih tih neprilika su sa´ grabom, poljskim
javorom, i poljskim brijestom miješani srednjodobni i
stari hrastici dosta svježi, akoprfem popriječno grbavakratka debla odaju, da tlo nije prve vrsti za hrast. Međutim
i na losu na području šumarskog ureda u Godollou nalazimo
čestice slične uništenim slavonskim hrasticima, dapač e
mjestimice i gore. Ovakav je n. pr. 50—60 godišnji
šumski predjel „Turtula", u kojem je 50— 89" 0 stabala izumrlo.
Sličan je 80 godišnji hrastik ,,Urak rćtje," koji pruža
još žalosniju sliku uništenja. Obadva predjela su umjetno
sađena čista šuma lužnjaka, koju su već radi toga gusjenice,
a i medljika vrlo jako napale. Osim toga su na području u
Godollou i kasni mrazovi vrlo česti. Sve ove neprilike bile
su ali i drugdje, kao n. pr. na stranama visoke ravnice
„Turtula," gdje isto takova hrastova šuma ima zelene krošnje.
Ovo mjestimično posvemašnje uništenje hrastika, koji su
već prevalili srednju dobu, ne može se dovesti u savez sa
visinom mjesta, pošto je „Turtula" visoka ravnica, dočim
„Urak retje" pada u duboku kotlinu. Ovdje valja tražiti
drugi uzrok zlu, a taj je sastav tla. Glede toga ispitali smo
tlo na 2 m. dubokim pokusnim jamama, te smo pronašli,
da je dolnji sloj tla šumskog predjela, „Urak retje" u dubljim
od T20—1*40 m. tako vapnenast (CaCO,), da se
vapno u tlu u obliku bijele soli taloži. Sa podzemnom vodom
putuje ovo vapno gore dolje, te na svaki način djeluje
štetno na lužnjak. Tu se je lužnjak dobro razvijao, dok je
živio u gornjem humozno-ilovačastom tlu, čim mu je ali
korjenje dublje prodrlo i uraslo u vapnenasti sloj, pao mu
je prirast. Na to su počevši od godine^ 1913. bile svake
godine gusjenice, kasni mrazovi i medljika, koja nije bila
kadra uništiti hrastike nalaze će se na boljem tlu,
dočim 80 godišnji hrastik u šumskom predjelu