DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 110 —


Većim dijelom propali i propadajući 12—15 godišnji
mJadici nalaze se na pjeskuljama u šumskom predjelu
„Okčrallas" šumarije Valkć. Ove čestice napale su gusjenice
još god. 1913. i 1914. Medljike na mladiku sada jedva
ima. Divljač čini stalno veliku štetu. Mladici sastoje se
iz čistog lužnjaka, samo tu iltamo ima među njim pojedince
cera, koji je ali posvema čil i zdrav. Stabla posvema
uništenih čestica izumrla su pred 2—3 godine. Uništeni
mladici nalaze se ovdje sad na brežuljcima, sad u nizinama,
te se sa uništenima izmjenjuju na najhirovitiji način. Sa
stajališta ustanovljenja uzroka, iz kojih izumiranje nastaje,
imadu se u govoru stojeći pjeskoviti predjeli u GodOllou
prosuđivati sasvim drugačije, nego bilo slavonski predjeli,
bilo pako oni u Lippi. Na pješčanoj površini madžarskog
Alfolda naime izmjenjuje se neplodno,
manje plodno i plodno, jednom riječju u opće
pješčano tlo raznovrsne kakvoće, vrlo zamršeno.*
Na nekultiviranim dijelovima dolazi ono napadno do izražaja
u varijacijama bilja; na oranim, kopanim ili u opće
kultiviranim dijelovima izražuje se ovo time, što kulturno
poljsko bilje, ili za pošumljenje rabljeni bagrem, hrast ili
četinjače, na stanovitim dijelovima ne uspjevaju dobro.
Držim, da taj slučaj postoji i u šumskim predjelima u Okorallasu.
U ovim predjelima nije jamačno nikada bila hrastova
šuma, a još manje od lužnjaka. Na bolje odgovarajućem
tlu uspjeva kako tako lužnjak, naprotiv na manje
odgovarajućem i na posvema neprikladnom tlu se ne može
sa uspjehom uzgajati. Pogotovo na takovim mjestima nestaje
lužnjaka posvema brzo, uslijed štete od gusjenica,
divljači i medljike. Na području Godolloa, na humoznoilovastom
tlu stojimo očevidno pred posvema drugim pitanjem.
Ovakova ilovasta tla ne izmjenjuju se tako brzo.


Ove šumske predjele su gusjenice također u velikoj mjeri


* Glede toga vidi stranu 158, 168, i 16a dje´a Dr. I. Tuzsona ,,A magvar
Alfold novenvfoldrajzi tagolodasa."