DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 109 —


16. i 17. okružju aradskom, te isto takove štete u velikoj
mjeri u okružju 4. u Opecski). Doista je napadaj medljike
na području u Lippi u istinu vrlo jak, mnogo jači nego u
slavonskim hrasticima, ne samo u mladim, već i u srednjodobnim
i starim hrasticima, (n. pr. u sječivoj šumi uz obodrošku
cestu). Valja spolienuti´, da tu jakom napadaju
medljike pogoduje i ta okolnost, što su na području u Lippi,
sa međutimnim šumsko-poljskim gospodarenjem pomlađeni
mladici, čisti hrastici, dočim su slavonski hrastovi nasadi
od prirode ipak donjekle mješoviti.
Usuprot tome ali nismo na području u Lippi niti u
kojem slučaju našli propadajuće, ili baš izumrle hrpe, niti
znadu za takove tamošnji strukovnjaci tako, da u Lippi ne
može biti hi govora o žalosnom slučaju slavonskih hrastika.
Tu se radi samo o velikom gubitku prirasta, koji je nastao
uslijed medljike, koja se je pojavila poslije spomenute štete
od zareznika i kasnih mrazova. Prema tome moglo se je
na području u Lippi nedvojbeno ustanoviti, da pregledane
hrastike, koji sačinjavaju tako rekuć čiste šume lužnjaka,
nisu bili u stanju katastrofalno naglo uništiti niti
sami zareznici, kasni mrazovi i iza njih medljika
zajedno. Pustošenju u većoj mjeri potreban je dakle još
jedan faktor. Ovakav odlučni faktor igra tu i tamo ulogu i
na području u Lippi, naročito na zemljištu, koje sadržaje
sode,* ili tamo, gdje je doljnji sloj zemlje naplava šljunjka,
ili odviše mokar (okružje 16. šumarije aradske), koja okolnost
jest faktično i dala odlučni poticaj, da je na dotičnim
česticama nastalo posvema bolesno stanje.


3. Na području šumarskoga ureda u Godollću
propadaju hrastici u većoj mjeri. Tu smo između svih pregledanih
površina naišli na najraznoličnije i na prvi pogled
najzagonetnije odnošaje.
* Ovakovo zemljište odaje nedvojbeno biljka Aster punetatus W. K., koja
Označuje sodu, n. pr. u okružju 4. šumarije Pecska,