DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-16$


ručju nadšumarskoga ureda u Lippi nije moglo naći posvema
uništenih hrastika usuprot tome, što je u velikoj mjeri bilo
gusjenica, kasnih mrazova i medljike. Njekoji dijelovi područja
u Lippi ali dolaze samo tu i tamo, kraće vrijeme
(1—2 tjedna) pod vodu, uslijed česa je tlo u opće suhlje,
dotično na tom području ne ima na mjesece poplavljenih
površina, kao što na vinkovačkom području. Nehotice nastaje
pitanje, zašto nisu stari čuveni slavonski prahrastici
njekada stradali, akoprem su uvjek mogle biti i bile su gusjenica,
poplava, a valjda i medljika?


Pri prosuđivanju ovog pitanja ne smijemo zaboraviti,
da je u starim vrijednim slavonskim šumama bilo po rali
jedva više od 40—50 hrastova, ostalo bilo je t. z. „bijelo
drvo." (Fraxinus. excelsior, Ulmus effusa, U. campestris,
Acer campestre). Razmjerno je dakle samo tu i tamo po
koji hrast doživio veću starost. Osim toga ne smije se u
tom pogledu pustiti s vida niti to, da su prahrastici, pošto
su bili prepušteni prirodi, sačinjavali i u pogledu dobe
mješovite šume, nadalje da su se poslijednjih 30—40 godina
slavonski hrastici pretvorili u velike istodobne mladike, u
kojima se je išlo za uzgojem čistih hrastovih sastojina.
Ovakovi čisti mladici pako u veliko potpomažu katastrofalnu
pojavu epidemičkih bolesti.


2.Napodručju nadšumarskoga ureda u Lippi
stečena iskustva sam već gore u kratko spomenuo. U šumariji
Arad i Pecska je medljika mlade kao i srednjodobne
te stare hrastike manje više, a mjestimice u strašnoj mjeri
napala. 1 tu je medljika došla poslije vrlo jakog brštenja
gusjenica, koje su sve lišće pojele, poslije česa ova gljiva
drugi izboj lišća sa malom otpornom snagom lahko napada.
Dapače ima na području nadšumarskoga ureda u Lippi —
kako sam već spomenuo — još jedan pomagač u oslabljivanju
drveća, a to su česti i jaki kasni mrazovi. Prigodom
mojih motrenja imao sam dosta prilike, da se o tom osvjedočim.
(Velike štete od zareznika i kasnih mrazova u 15.,