DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- 151 -


Stim mjestom skopčana su beriva: 2000 K plaće i stanarine
450 K. Odšteta za 42 pr. met. ogrijevnih drva 630 K. Odšteta za
deputatno zemljište od 10 rali 400 K. Ratna potpora i obi eljski
doplatak po propisu. — Za obavljanje vanjske službe pripadaju ga
pristojbe prema postojećim propisima.


Natjecatelji imadu svoje vlastoručno pisane molbenice podnjeti
šumsko-gospodarstvenom uredu otočke imovne občine i to oni, koji
se nalaze u službi putem svoje predpostavljene oblasti, inače neposredno
te im priložiti :


1. Krstni list;
2. Svjedočbu o svršenim naucima i o položenom državnom
izpitu ;
3. Liječničku svjedočbu, u kojoj mora biti izrično iztaknuto, da
je molitelj sposoban za vršenje vanjske službe u planinskim predjel ma.
4. Svjedočbu nadležne upravne oblasti e vladanju ;
5. Domovnicu.
U Otočcu, dne 13. lipnja 1918,


Sumsko-gospodarstveni ured imovne obćine.


Broj IV—2262—1918.


Oglas državnog ispita.


Kr. hrv. slav. daim, zemaljska vlada, odjel za narodno gospodarstvo
oglašuje ovime, da će se u smislu naredbe od 20. lipnja
1907 broj 17010. državni ispit, osposobljujući za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva obdržavati dne 22. i slijedećih dana rr jeseca
srpnja 1918. u prostorijama šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade.


Obzirom na izvanredne ratne prilike, mogu se prijaviti i oni
kandidati, koji nemaju toč. C) § 1. pomenute naredbe propisane
dvije potpune godine šumarske službe kod kojega uređenog šumskog
gospodarstva.


U Zagrebu, dne 8. lipnja 1918.


Kr. hrv. siav. daim, zemaljska vlada, odjel za narodno
gospodarstvo.


Ureduje prof. dr. Andrija Petračić. Tiskara C. Albreht, Zagreb.