DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 149 -


Oglas.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemalska vlada, odjel za narodno gosp
darstvo, obnašla je naredbom od 23. travnja 1918. broj IV —
922/1—2 — 1918. na temelju naredbe bana kraljevina Hrvatske, Slavvnije
i Dalmacije od 22. siječnja 1918. broj IV — 3468/1917, o
uređenju prometa šumskih proizvoda odobriti po Zemaljskom
gospodarskom povjerenstvu za šumske proizvode u Zagrebu
ustanovljene iznimne najviše cijene za ogrjevna
drva, koja budu po istome za prodaju na veliko doznačena,
a opredijeljena su za kućne potrebe pučanstva u smislu naredbe
bana kraljevina Hrvat ike, Slavonije i Dalmacije od 25 veljače 1918.
broj IV — 846.


I. Cijene razumijevaju se za ogrjevna drva, natovarena u vagon
na željezničkoj postaji predatelja ili natovarena u lađu tovarišta za
plovidbu sposobne rijeke, koja imaju biti najmanje šest mjeseci stara
t. j. , koja su već prije šest mjeseci izrađena. Cijene vrijede za
10 000 kg i to za:
A)Cijepanice s najviše 25% rezanih oblica:


a) bukove, jasenove i cerove K 850;


b) grabove K 950;


c) brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 750.
d) topolove i vrbove K 700.


B) Oblice:


a) bukove, jasenove i cerove K 800 ;


b) grabove K 900;


c) brestove, jalševe, lipove, brezove, divljeg voća i mješana te
ina tvrda drva K 700;
d) topole i vrbove K 650.
C)Sječeni ogranci, razne vrsti listača i hrastovo gorivo
ispod 8 (osam) cm debljine 650 K.


Gornje cijene vrijede za područje kraljevina Hrvatske i Slavonije,
osim područja županije Hčko´-krbavske i kotara siunjskog, brinjskog
ogulirskog i vojničkog, županije modruško-riječke. Za prednavedena
područja ustanovljuju se druge i to slijedeće cijene :


A)Cijepanice s najviše 25°/0 rezanih oblica.


a) bukove, jasenove i cerove K 680;
b) grabove K 760;