DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 148 —


ako su u pomanjkanju odgovarajućih mjesnih škola na drugom mjetus
prisiljena nauke polaziti.
Sirote bez oca i majke smatraju se u svakom slučaju, kao da
se uče izvan roditeljske kuće ;


2. lječilišno pedagoške zavode za poduku gluhonijemih, slijepih
itd., i to bez obzira na starost i prednaobrazbu djece.
Učenici drugih zavoda, te izvanredni učenici, privatni učenici i
slušatelji gosti gore navedenih zavoda, kao i slušatelji raznih povremenih
(zimskih, večernjih itd.) tečajeva, potporu dobiti ne mogu.


Potpore se podjeljuju uz obzir na materijalne odnošaje detičnoga
činovnika molitelja, odnosno na materijalno stanje siročadi. U
slučaju jednakih prava, imadu prednost sirote i- takovi činovnici, koji
više neopskrbljene djece imaju, ili kojima na njihovoj službenoj
postaji odgovarajući zavod na razpolaganje ne stoji.


Jedan činovnik može dobiti podporu samo za uzgoj jednoga
djeteta, za dvoje, ili u izvanrednom slučaju za troje djece samo
onda, ako dotičnik u prvom slučaju ima najmanje četvero ili u
drugom slučaju najmanje petero takove djece, koja su na roditeljsku
obskrbu još upućena.


Potpore se podjeljuju u smislu pravilnika uvijek samo na jednu
školsku godinu. Udionik potpore može potporu dobiti i za slijedeću
godinu, ali samo na temelju nove molbenice.


Zaklada će potpore izplaćivati počam od mjeseca rujna u
deset jednakih mjesečnih obroka, ali samo u tom slučaju, ako dijete
koji od gore novedenih zavoda faktično polazi, odnosno prvi obrok
već onda, kad se primitak djeteta u dotični zavod dokaže.


U molbenicama podnesenim glede podjeljenja podpore, valja
iztaknuti broj moliteljeve sve neobskrbljene djece, njihovu dobu,
zavod koji poha laju i svotu štipendije, koju dijete eventualno uživa,
ili svotu koje slične stalne potpore, te molbenici valja priklopiti
posljednju školsku svjedočbu djeteta, kao i uredovnu svjedočbu o
materijalnom stanju roditelja, odnosno kod siročadi bez otca i bez
majke, svjedočbu sirotinjskog ureda.


U molbenicama udôvâ ili sirota treba osim toga iztaknuti, da li
je udovička obskrbnina ili uzgojni prinos ustanovljen po novomu ili
još po staromu mirovinskom zakonu, te u kojem iznosu?


Isto tako treba napomenuti i to, za koje su dijete roditelji
istodobno potporu molili od povjerenstva, koje podjeljuje potpore
za promicanje uzgoja djece državnih namještenika.


Pozivam interesirane roditelje, odnosno skrbnike, da propisno
biljegovane molbenice svoje glede potpore iz ove zaklade najza d
do 8. srpnja tekuće godine upravnom odboru zaklade za uzgoj
djece državnih šumarskih činovnika (Budapest, V. Zoltân utca 16)
pripošalju.


Nakon toga roka prispjele ili dovoljno neobložene molbenice
ne će se u obzir uzeti.


Budapest, godine 1918.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.