DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 146 —


2. njegovu svjedočbu o uspjehu u naucima u drugom poljeću
prošaste Školske godine, te
3. po nadležnom općinskom odnosno gradskom poglavarstvu
izdanu svjedošbu i imućstvenom stanju djeteteta i njegovih roditelja.
Slušatelji visokih i ovim uspoređtnih zavoda, mogu svoje
molbe i sami predložiti, a treba da prilože osim krsnog lista i
svjedočbe o svom imućstvenom stanju i imućstvenom stanju svojih
roditelja još i kolokvijalne svedočbe za minulo poljeće, odnosna
svjedočbu o zadnjem položenom državnom ispitu.


Molitelji treba da u molbi naznače svoje obitavalište i stan, te
zavod, kojega će polaziti dotični učenik odnosno slušatelj za kojega
se potpora moli.


Molbenice se imadu predložiti predsjedništvu uprave zaklade
za uzgnj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
u Zagrebu (Markov trg, šumarski odsjek kr. zemaljske vlade,
odjela za narodno gospodarstvo) najkasnije do 20. srpnja t. g. .


Oni, koji doprinesu svjedočbu siromaštva, ne trebaju svojih
molbenica biljegovati.


Primjećuje se, da će, bude li dovoljno raspoloživih sredstava
i oni učenici, koji su inače potpore potrebni, ali koji se ne budu
mogli prigodom predloženja molbe iskazati svjedočbom o napredku
u naucima netom minule školske godine, moći takodjer dobiti potporu,
ali jedino pod uvjetom , da će mu se ista u tečaj staviti
samo onda, ako najdulje u jesenjem roku na početku nastajuće
školske godine postignu povoljan uspjeh u naucima.


Za potpore, koje i poslije toga roka ostanu ispražnjene, raspisati
će se — u koliko s njima povjerenstvo već sada unaprvo ne
raspoloži — početkom nasUjuće školske godine ponovno natječaj.


U Zagrebu, dne 21. lipnja 1918.


Predsjedništvo uprave zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji.


Po . i v


u stvari podpora, koja se mogu iz zaklade za uzgoj
djece državnih šumarskih činovnika izdati u školskoj
godini 1918/1919.


U mjesecu kolovozu tekuće godine razdijeliti će se iz zaklade
za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika, koji spadaju pod službovni
djelokrug kr. ug. ministarstva za poljodjeljstvo, podpore za
školsku godinu 1918/1919. i to u smislu točke 4. poglavja 8. pravilnika,
odobrenog pod brojem 104.197. .. 1915.