DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 43     <-- 43 -->        PDF

145


proizvodi tvornice taninskog extrakta i suhe destilacije drva, nadalje
proizvodi drvnog obrta, poglavito kolarskog, košaračkog, bačvarskog
i koritarskog obrta.


Ukupno imade ova dvorana 798 izloženih predmeta. Svih pre ´meta
imade šumarski muzej 1480 komada u procijenbenoj vrijednosti
od 23.000 kruna.


Šumarskim muzejem upravljalo je do godine 1911. hrv.-slav.
šumarsko društvo. Pošto se u šumarskom domu osim muzeja nalaze
i prostorije kr. šumarske akademije, služi muzej, osim za javnu uporabu
(prijaviti se kod podvornika kr. šumar akademije) poglavito u
naučne svrhe kr. šumarske akademije. Povodom toga umolilo je
šumarsko društvo kr. zem. vladu, odjel za bogoštovlje i nastavu, da
ona primi šumarski muzej u svoju upravu, našto je kr. zem. vlada
pristala, te je muzej predan god. 1911. u upravu kr. zem. vlade, no
predmeti ostaju i nadalje vlasnošću šumarskog društva. Dosadašnji
upravitelji šumarskog muzeja su bili od 1898. do 1911. prof. kr.
šum. akademije Ivan Partaš, od 1911.—1913. prof. kr. šumar. ak.
Fran Ž. Ktsterčanek, a od 19 !3. do danas prof. kr. šumar. ak. Dr.
Andrija Petračić.


OGLASI:


Broj 1 zakl.


PlaljeCeJ«


Za podijeljenje potpora iz „Zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevin ma Hrvatskoj i Slavoniji" za školsku godinu
1918/19. raspisuje se ovime natječaj.


Prema § 2. zakladnice imaju pravo na te potpore djeca, odnosno
siročad aktivnih i umirovljenih šumarskih činovnika krajiških
imovnih općna, zemaljskih šumarskih činovnika, te šumarskih činovnika
gradskih (upravnih) općina i zemljišnih zajednica, koja kao redovit
i učenici, polaze više djevojačke škole i ženski licej, strukovne
muške ili ženske škole, te srednja i ovim nalika učilišta (gimnazije,
realne gimnazije, učiteljske, više trgovaike i nautičke škole
i t. d.), zatim djeca činovnika spomenutih službenih kategorija, koja
polaze kao slušatelji visoke škole (sveučilište, više tehničke škole,
rudarske, šumarske, gospodarske ili veterinarske akademije i t. d) ;
nadalje njihova djeca, koja su upisana kao redoviti učenici na kojoj
akademiji obrazovnih umjetnosti ili na glazbenom zavodu u Zagrebu,
te napokon njihova djeca, koja su pitomci kojega vojničkog uzgojnog
i obrazovnog zavoda, u koliko možda ondje ne uživaju posve besplatno
mjesto.


Za djecu, koja polaze ili kane polaziti srednja ili ovima nalika
učilišta, ima molbenice predložiti njihov otac ili tutor, ter istoj
priložiti ;


1. krsni list učenika i