DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 144
vlada, da se ustanovi program o sudjelovanju kraljevina Hrvatske i
Slavonije na budimpeštanskoj milenijskoj izložbi. Na toj sjt dnici je
zaključeno, da će autonomna šumska uprava, krajiške´imovne općine,
ostali šumoposjednici i drvotrošeće tvornice u zemlji izložiti svoje
izloške u posebnom svom paviljonu, koji će se imati tako sagraditi,
da će kasnije skupa sa izloženim predmetima služiti kao novoutemeljeni
šumarski muzej u Zagrebu. Paviljon predat će se sa svim
izložcima hrv.-slav. šumarskom društvu, koje će na sebe preuzeti
osnuće šumarskog muzeja. Nakon svršetka milenijske izložbe ispostavilo
se, da bi prenos šumarskog paviljona i njegovo ponovno postavljenje
bilo skopčano sa velikim troškom. Zato je upravljajući
odbor šumarskog društva u svojoj sjednici od 18. listopada 1896.
zaključio, da se šumarski izložbeni paviljon u Budimpešti proda i da
se u Zagrebu sagradi društveni dom, a u istom smjesti i šumarski
muzej. Gradska općina zagrebačka darovala je šumarskom društvu
gradilište za dom bezplatno, pod uvjetom, da se u zgradi imade
smjestiti i urediti šumarski muzej, a za slučaj, da sagrađenu zgradu
toj svrsi otuđi, dužno je društvo platiti gradskoj općini u ime odštete
iznos od 24000 kruna.


Šumarsko je društvo sagradilo svoj dom godine 1898. sa pročeljem
u današnju Vukotinovićevu ulicu, te je 20. listopada iste godine
obavljeno svečano otvorenje šumarskog muzeja i u istoj zgradi
smještene kr. šumarske akademije. Šumarski muzej zaprema 3 velike
dvorane u drugom katu pročelja zgrade. U srednjoj dvorani´smješteni
su predmeti iz lovstva, u desnoj dvorani predmeti iz uzgoja i uređenja
šuma, a u lijevoj dvorani predmeti odnoseći se na uporabu šuma


U lovnoj dvorani zastupana je gotovo sv* zvjerad i divljač,
koja kod nas obitava ili je slučajno ovamo došla i ubijena a smješteno
je tu i raznih lovnih sprava. Vidimo ovdje primjerke vuka iz Krasa
i slavonskih šuma, šakala, medvjede, divlje svinje i mačke, divokoze
iz Velebita, kj zoroga, srne, glave običnog jelena i jelena lanjca,
mnoštvo ine dlakave i pernate divljači, te lijepi primjerak velike
droplje. Ukupno imade lovna dvorana 253 izložbena komada.


U dvorani za uzgoj i uređenje ŠJma smještene su zbirke raznovrstnog
šumskog sjemenja, napose velika zbirka raznih vrsti žira,
zbirke pupolja, velik herbar od D. Hirca, šumske biljke iz vrtrva,
modeli i nacrti domaćih šumskih vrtova, nacrti gotovo svih šuma u
Hrvatskoj i Slavoniji, relief karta hrvatskog Primorja, relief karta
šumovid Hrvatske i Slavonije (visok 34 m, a dug 6*2 m), koji predočuje
konfiguraciju tla cijele Hrvatske i Slavonije, sve naše šume
u bojama prema vrsti drveća (listače i četinjače) i prema kategoriji
posjeda. Ova relief karta je najvredniji objekt muzeja. Nadalje su
ovdje izložene razne gospodarstvene osnove, šumske građevine, analize
stabala i razni statistički opisi. Ukupno imade ova dvorana 429
izložbenih komada.


U dvorani za uporabu šuma i tehnologiju drva izloženi su raznovrsni
proizvodi iz drva, naročito razna piljena i cijepana roba,
kongo štapovi, štapovi i kamiši iz višnjevine, zbirka držaka za kefe,