DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 143 —
j) France Zubrinić , majke i odgojiteljice djece na bojištu
palog lugara otoć. imov. općine u Prozoru kod Otočca.


k) Jeke K a r a k a š, majke pokojnog kr. kotar, šumara u Zagrebu.


1) Ruže Šeringer , udove kr. kotarskog šumara u Zagrebu.


Zaključeno je, da se Mariji Se kula obzirom na osmero neopskrbljene
djece dade 100 K, zatim Staki Bobi ć obzirom na njezinu
veliku starost 80 K. te konačno Petri Simić, Milki G u rt le r, Mariji
Furlan, Anki Vran i čar, Milki Pere i Dori Adamek, svakoj po
70 K. Ukupno dakle 600 K, čime je iscrpljena sva proračunom zaklade
u tu svrhu određena svota.


Molbe moliteljica pod točkama i, j , k i 1, nisu se mogle uvažiti
s razloga, što odnosni pokojnici nisu bili članovi spomenute zaklade,
te stoga moliteljice ne imaju pravo na potpore iz te zaklade. Iz
društvenih pako sredstava nisu se mogle nadjeliti stoga, što se iz
one svote, koja je društvenim proračunom određena za potpore,
imaju glasom zaključka ovogodišnje redovite skupštine od 5. kolovoza
točka 5. davati potpore društvenim članovima, i to samo u slučajevima
nesreće ili nezgode.


Točka V.


Eventualni predloži.


1. P. n. g. Dragutin Trôtze r predlaže, da se obzirom na
novinske vijesti o osnutku tehničke visoke škole u Zagrebu, koja bi
se možda mogla sa zagrebačkom šumarskom akademijom spojiti u
jedan zavod, umoli kr. zemaljska vlada, da bi stupila definitivnom
rješenje šumarske nastave u Hrvatskoj, jer dosadanji provozorij šumarske
akademije, koji traje već 20 godina, ne samo da je neodrživ,
nego je i na štetu koli ugledu zemlje, toli i slušača akademije.
O tom koraku šumarskog društva neka se obavjeste i gospodarska
društva u Zagrebu i u Osijeku, da i ona savezno s tim
pokrenu akciju glede uređenja gospodarske nastave, a ako možda
žele da se preduzme zajednička akcija, to da joj se šumarsko društvo
priključi. Prima se.


2. Urednik Šumarskog lista predlaže, da se uslijed povišenih
troškova za papir i tisak, povise za 100°/0 pristojbe za oglase u
društvenom organu. Prima se.
Budući daljnjih predloga nije bilo, to je predsjedatelj oko 7 sati
na večer zaključio sjednicu time, da će se ovaj zapisnik ovjeroviti
u slijedećoj sjednici.


Predsjedatelj :
Tajnik :


M.
de B o n a v. r. K e r n v. r.
Dr. Pet raci ć v. r.
Dr. Nenadić v. r.
Historijat i današnje stanje šumarskog muzeja. Prvi temelj
osnutka šumarskog muzeja u Zagrebu udaren je dne 17. ožujka 1895.,
na enquetnoj sjednici predstavnika autonomne šumske uprave i
šumske uprave krajiških imovnih općina, koju je sazvala kr. zemaljska