DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 140


3. Valovnica o kućnoj najamnini u društvenoj zgradi „Šumarski
donu za godinu 1918. podnesena je gradskom poreznom uredu na
12. studenoga t. g. pod uruč. brojem 75. Uzima se do znanja.
4. P. n. g. Danilo Šarić , kr. vojni računarski savjetnik u Zagrebu,
je u kolovozu t. g. nakon smrti svoje supruge Mare, profesorice u
zagrebačkoj ženskoj realnoj gimnaziji, koja je bila kćerka pokojnog
katastralnog šumarskog nadzornika Josipa Ettingera, predao društvu
59 raznih njemačkih i hrvatskih knjiga, ponajvećma šumarskog i prirodoslovnog
sadržaja, te njekoliko škatulja žira od raznih vrsti hrastova,
sa zamolbom, da šumarsko društvo preuzme te stvari, koje potiču
iz ostavštine spomenutog pokojnika, te da samo odluči, da li će mu
za to štogod platiti i koliko ?
Te stvari je kao knjižničar preuzeo odbornik g. Dr. Andrija
P et račić, a izkaz o knjigama, koji je proveden pod brojem 88
predlaže se na uvid.


Nakon dulje rasprave bude zaključeno, da se knjige i zbirka
žira preuzme, nu obzirom na okolnost, što su te knjige većim dijelom
danas već potpunoma zastarile i što društvo od mnog´h ima već
njekoliko primjeraka, da se za nje može ponuditi.samo jedna stotina


(100) kruna "0 tomu neka se spomenuti gospodin obavjesti, te ako
je s tim sporazuman, neka mu se spomenuti iznos isplati.
5. Izvješćuje se, da je glasom priposlane osmrtnice umro na
19. listopada t. g. u Varaždinu, društveni član Stjepan Ray m an,
kr.
žup. šumar, nadzornik u 50. godini. — Uruč. br. 65.
Društveni odbor kliče mu jednoglasno „Slava."


Točka III.


Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Tajnik izvješćuje, da su na 1. rujna t. g. sve zagrebačke
tiskare zajednički javile svojim mušterijama, da su radi neprestanog
potkupljivanja proizvodnih troškova, prisiljene povisiti cijene knjigotiskarskim
proizvodina, a napose je tiskara C. Albrecht, koja štampa
„Šumarski list" i „Lugarski vjestnik" na 8. studenoga t. g. javila, da
je počam od 1. studenoga prisiljena povisiti cijene za 30%- (Vidi
uruč. brojeve 53. i 72).
Budući nije logično, da bi povišice mogle vrijediti unatrag, što
je na usmeno posredovanje tajnika uvidila također spomenuta tiskara,
to je ona pristala, da se povišica ima računati istom od 1. siječnja 1918.


Nakon dulje rasprave bje zaključeno, da se:
a) obzirom na okolnost, što radi opće skupoće ne ima izgleda
da bi koja druga tiskara htjela raditi uz niže cijene, priopćena povišica
uzima do znanja ; i
b) jer će time znatno poskočiti troškovi izdavanja spomenutih
časopisa, to se objam Šumarskog lista ima smanjiti time, da se uzadnjem
ovogodišnjem broju ne tiska uobičajeni „Izkaz članova";
zatim da se u tom broju zaključi izdavanje naredaba, te isto počam
sa g. 1918. prethodno i do daljnje odredbe obustavi; te konačno se