DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 137 -


Pogled sa Komorčara na Kvarnerolski zaljev prekrasan
je, a vrlo je slikovit i pogled na otok Rab. Trebalo bi
samo, da se na najvišemu mjestu podigne gvozdena 12 do
15 m. visoka piramida, pošto šuma već zatvara vidike.


*


Mrljan ili Marjan je danas najveći i najvažniji- naravni
park u Dalmaciji. Njegova je flora vrlo bogata i zanimljiva.
I na Marjanu ima najviše borova (Pinus maritima,) koji su
se tu rasprostranili najviše pošumljivanjem. Floru Marjana
već je proučio i opisao prof. Hire u „Glasniku hrvatskog
prirodoslovnog društva," Ovdje ćemo spomenuti samo nekoliko
biljaka što ih isti spominje u opisu Marjana (iz Hircova
djela Zemljopis Hrvatske, I. dio) i što bi imale
biti karakteristične. Uspevši se sa morskog žala susreću se
ove biljke: Crithmum maritimum (petrovnjak, mator ili
motrika), Glaucium luteum (morski mak), Salvia officinalis
(kadulja), Marrubium candidissimmum (bijela
marulja, bijeli teterljan), Teucrium Polium, Helichrysum
angustifolium (smilje), Scolymus hispanicus (brumbeč
i brmbeč), Inula candida (bijeli pelim), Opuntia nana
(žabica), Ephedra (kositernica), Osyris alba (metva metličasta),
Centaurea ragusina (kitica ili zečina sukrugla),
Campanula pyramidalis (mliječna zvončika i prostjenak),
Satureia montana (bresina) i t. d.


Na prvi vrh do Marjana vodi široki kolni put do restauracije,
a odanle je veličanstven pogled na Split i okolicu,
Pošto je pak ovaj park dobro poznat kod nas i drugdje,
barem od strane prijatelja prirode i flore, ne ćemo se tu
zaustavljati, već ćemo dalje put juga.


(Nastavit će se).


Osobne vijesti.


Previšnja odlikovanja. Njegovo cesarsko i apostolsko kraljevsko


Veličanstvo je blagoizvoljelo Previšnjim riješenjem od 2. ožujka t. g.


. priznanje marnog službovanja za vrijeme rata premilostivo podi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 138


jeliti kr. šumarskom nadsavjetniku Juliju Ulreichu i kr. šumskoračunarskom
nadsavjetniku Des i der u Diôssy u gradjanski ratni
krst za zaslugu II. razreda, a kr. nadlugaru Nikoli Komadini
gradjanski ratni krst za zaslugu IV. razreda.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je: kr. kotarskog šumara I. razreda Gasu Vaca kr. županijskim
šumarskim nadzornikom II. r. u IX. činovnom razredu
ostavljajući ga i nadalje na dosadašnjem mjestu službovanja kod kr.
kotarske oblasti u Ivancu; nadšumare Blaža Ištakovićai Nikolu
Abramović a šumarnicima u VIII. činovnem razredu, šumarsko
pisarničkog oficijala Matu Medvedovića nadoficijalom u IX.
Činovnom raziedu sa sustavnim berivima kod petrovaradinske imovne
općine; kotarskog šumara Dušan a Zec a nadšumarom a IX. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod II. banske imovne općine ;
kot. šumare Filipa Stipčića, Stjepana Ferenčića, Emila
Heraka, Antuna Muhvića, Miju Budiselića i Simeona
Kritovc a nadšumarima u IX. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod križevačke imovne općine; kotar, šumara Rad ivo j a
Dmitrović a nadšumarom u IX. činovnom razredu sa sustavnim
berivima kod I. banske imovne općine; kot šumare Mil ivo j a
Kreča, Josipa Šušti ća i Levina Heisingera, nadšumarima
u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod gjurgjevačke
imovne općine; kotar, šumara Andriju Perušića nadšumarom u


IX. činovnom razredu, šumarskog vježbenika Ivan a Draženović a
kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima
kod gradiške imovne općine; kot šumara Ivana Majstorovića
nadšumarom u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod
otočke imovne općine.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. šum. inž,
vježbenike Žarka Miletića i Boška Mihaldžića kr. šum. inž
pristavima u X. činovnom razredu.


Društvene vijesti.


Dar Borošlćevoj i Koroškenijevoj zakladi. Gôsp. Josip
Šustić nadšumar gjurgjevačke imovne općine darovao je povodom
imenovanja nadšumarom 50 kruna Borošićevoj literarnoj, a 50 kruna
Koroškenijevoj pripomoćnoj zakladi. Ugledali se u ovaj lijepi primjer
i drugi.


Sjednica upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog društva


od 5. prosinca 1917.


Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrvatsko


sla v. šum ars kog društva, koja je održana na5. prosinca 1917. u


3´/2 sati poslije podne u prostorijama šumarskog odsjeka kr. zemalj


ske vlade u Zagrebu.


Buduć je društveni predsjednik p. n. g Marko grof Pejacsevich


bio radi neodgodivih posala zapriječen doći na sjednicu, to je brzojavno


zamolio I. podpredsjednikap. n. g. Marinu de Bonu, da toj sjednici pred