DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 1Ž5 —


je do tvorbe estera sumporne kiseline i celobioze pratiti. U
vodi topive estere sumporne kiseline i celuiozo-dekstrine
možemo približno kvantitativno kuhanjem sa razrijeđenom
kiselinom, pod tlakom, hidrolizirati u glukozu. U vodi netopivi
proizvodi ne dadu se takovim operacijama u slador prevesti,
nego ih moramo prije sa koncentrovanom sumpornom kiselinom
ponovno razgraditi.


.) Prvi stupanj razgradnje. Amiloidi.
Djelovanjem sumporne kiseline razne koncentracije i kod
razno dugog vremena dobijemo spojeve raznih kemijskih
i fizikalnih svojstava, od kojih spominjemo ukratko:
Guignet-ova celuloza, Flechsigov amiloid, pergament-celuloza.
Da li su to strogo diferencirani spojevi vrlo je dvojbeno
i do danas još nerazjašnjeno. Muhlmeister tvrdi, da kod kontinuiranog
napretka hidrolize pomoću sumporne kiseline, nije
uspjelo izolirati tipične spojeve određenog stepena razgradnje;
da li je to zaista tako, nije uspjelo dokazati, ali svakako
stoji, da prema tome što mi danas o sulfolizi celuloze znademo,
je vrlo teško reakciju između konc. sumporne kiseline
i celuloze voditi tako, da se već samom promjenom
koncentracije kiseline i vremena djelovanja dobiju posve
odijeljeni proizvodi, a ne smjese proizvoda raznih stepena
razgradnje.


f) Celulozo-sumporne kiseline i celulozo-dekstrini.


Djeluje li konc. sumporna kiselina dulje vremena na
celulozu i dodamo li iza toga vode, ne će se nikakov talog
oboriti, nu dodamo li aps. alkohola ili etera, izluči se neka
želatinozna masa poznata od prije kao Braconnot-ova „acide
végéto-sulfurique." Da razjasni njihovu konstituciju, Blondeau
de Carolles je tu rastopinu celuloze u sumpornoj kiselini
neutralizovao barijevim karbonatom, te nastale barijeve soli
celulozo-sumporne kiseline istraživao. Izoliranjem ovih soli,
došao je do spojeva raznih svojstava, kao raznog otklona
polarizovanog svjetla," tališta i t. d. Iz toga jasno vidimo, da