DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 120


4 vrsti i to : Nematus Saxeseni Htg., Nematus compressus
Htg., Nematus ambiguus Fall. ´Nem. parvus Htg.), i Nematus
abietum Htg.


Ličinke svih ovih četiriju vrsti vrlo su jedna drugoj slične.
One su naime jednobojne, svjetlo-zelene i gole, te imaju posve
crne oči. No ličinke prvih triju vrsti nastupaju uvijek samo
u posve neznatnom broju. One se razlikuju od ličinaka vrsti
Nematus abietum po tome, što su ove potonje znatno veće
(15 — 16 mm dugačke). Osim toga žderu ličinke prvih triju
vrsti većinom pupove, koji se nalaze tek u stadiju istjerivanja,
dočim ličinke potonje vrsti (Nem. abietum) ogrizaju
samo iglice na već posve istjeralim izbojcima. Izbojci
ovi izgledaju nakon toga, kao da ih je mraz ofurio.


Kako je spomenuti štetnik u smrekovim sastojinama
gore navedenoga vlastelinstva koli lanjske toli i ove godine
mjestimice u veoma velikom mnoštvu nastupio, to ću ovdje
radi informiranja naše šire šumarske javnosti, koja se ne
nalazi u posjedu opsežnije stručne literature, navesti po najnovijim
podacima njemačkih autora u kratko sve, što se o
životu toga štetnika i o njegovom štetnom djelovanju znade.


Osica liječe i pari se koncem travnja i početkom svibnja.
To biva najviše oko podneva (od 10 sati dopodne do 2
sata popodne). Ženka odlaže sićušna, vanredno tankom
lupinom proviđena jajašca na iglice mladih, tek istjeralih
smrekovih izbojaka i to u sitne zareske, što ih u tu svrhu
svojim svrljkom na jednome od igličnih bridova načini.
Odlaže ih samo na mlada smrekova stabla i stabalca (ispod


60. godine starosti), a najrađe na stabla između 10, i 60,
godine i to odlaže ih samo na iglice, koje se nalaze blizu
vrha takovih stabala, te su izložene potpunom pristupu svjetla.
Naskoro — za topla vremena već iza nekoliko sati —
izmile iz jajašaca ličinke, te obgrizu mlade smrekove iglice
na opisani način. Cesto ih znadu i posvema t. j . sve do
baze njihove (kratkoga izbojka) požderati. Nakon 3-4 tjedna
spuste se ličikne na tlo, zakopaju se u nj nekoliko centi