DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 14     <-- 14 -->        PDF

116 —


potanko znanstveno i gospodarski proučava. Govoreći o
tom, što valja u budućnosti učiniti, mora se ovdje naglasiti,
da je šumarskoj pokusnoj postaji u Selmeczbanvi najvažnija,
a možda podjedno i najlijepša zadaća proučavanje bolesti
medljike domaćih hrastika. — Ovo je važno ne samo kao
gospodarska tema općeg europejskog interesa, već je povodom
bilinsko-geografskog položaja Ugarske jedno od najhitnijih
pitanja ugarskog šumarstva. I u inozemstvu može se od nas
iščekivati sustavna opažanja i strukovno riješenje s tim skopčanih
pitanja. — Poželjno je dakle, da pokusna postaja
u Selmeczbanvi naročito na području u
Vinkovcima, Lippi, Lugosu i Godollou uz intenzivno
sudjelovanje dotičnih gospodarskih strukovnjaka
u tom smjeru sustavne radnje preduzme
i da pri tom drži pred očima sva ona pitanja, koja
su gore samo u glavnim crtama navedena glede
kakvoće tla, brštenja gusjenica, kasnih mrazova
u savezu sa pojedinim vrstima i odlikama hrasta,
a naročito lužnjaka. — Obzirom na ovakova proučavanja
je vrlo važno, da mjesni strukovnjaci vode točnu
očevidnosto svim ovamo zasjecajućim pitanjima,
što se je i prigodom ovog proučavanja pokazalo neminovno
nužnim. Prema tome je potrebno, da u buduće šumarije pod
vodstvom pokusne postaje u Selmeczbanvi, uz naznačenje
inih amo spadajućih vlastitih bilješka, poplava i t. d. pomnu
očevidnost vode barem o vremenu pojave, trajanju i stepenu
štete od gusjenica, kasnih mrazova i medljike u tu
svrhu, da pruže daljnji temelj za riješenje na to odnosećih
se praktičnih i znanstvenih potankih pitanja. Prednavedena
ustanovljenja su posvema neovisna o daljnjem proučavanju
ovog pitanja, uslijed česa je vrlo poželjno, da preuzvišeni
gospodin ministar prema gore navedenom čim skorije učini
odredbe glede:


1. izrabljenja propalih šuma i šuma koje propadaju,