DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 113 —
II. Predlog glede liječenja zla.
Akoprem se čini, da su slučaji navedeni za Slavoniju,
Lippu i Godollo veoma raznoliki, to se ipak u glavnom
mogu svesti na iste uzroke: poslije brštenja gusjenica,
te na području Lippe i Godolla poslije
kasnih mrazova* napada drveće vrlo jako medljika,
skojom pošasti se u našim hrasticima danas
već stalno mora računati. Ovako napadnute šume trpe
svuda osjetljivo na prirastu, a gdje je i u tlu kakova pogriješka,
tamo naglo propadaju. Kao što se je to zbilo u
Slavoniji na odveć poplavnim, močvarnim nizinama, tako se
je zlo počelo pojavljivati na području u Lippi na dijelovima
sličnog, dotično tla, čiji dolnji sloj sadržaje sode ili naplave
šljunka, u velikoj mjeri nastalo je pustošenje i na području
Godćlloa u mladićima na manje prikladnim pješčanim površinama
i u starijim šumama na površinama pokrivenim sa humoznom
ilovačom, ali sa vapnenastim, pjeskovitim dolnjim slojem.


Neposredno liječenje zla nailazi na nesavladive poteškoće.
Direktna obrana od medljikenije moguća
u velikim šumama. Poznata uporaba sumpornih preparata
može se rabiti najviše u šumskim vrtovima. Ovom zlu
se može samo na taj način predusresti, ako cijelo rukovanje
hrastovih šuma, svako djelovanje cijelog
gospodarenja ide za tim, da zlo pobija i da mu
predusreće. Za to već ima više pouzdanih i temeljitih
načina, koji ali prema mjesnim odnošajima moraju
biti različiti. Ista ta bolest naime se mora u Slavoniji,
Lippi i Godčllou prema odnošaju dotičnih zemljišta na drugi


način liječiti.


Uza sve to mogu se izvjesna načela općenito pridržati.
Tako se treba po mogućnosti suzdržavati od
uzgoja cistih_ šuma lužnjaka, na što nas redovno i
sama priroda upućuje. Akoprem bi osobito dobro hrastovo
tlo moralo i čistoj sastojini odgovarati, to i ovakovoj čistoj


* U Godollou igra znatnu ulogu i šteta od divljači.