DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1918 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 112
„Urak rćtje", koji je životario na lošem dolnjem
tlu, nije mogao ovom višekratnom napadaju odoljeti.
Sličan slučaj se je mogao ustanoviti i u uništenom
hrastiku u šumskom predjelu „Turtula." Presjek tla pokazao
je, da je humozan, ilovačast los samo 75. cm. debeo, ispod
njega pako da slijedi svjetlo-žuto, veoma vapneno-pjeskovito
tlo. Kada je korjenje dospjelo u ovaj sloj, osjetio je to
hrastik nedvojbeno; postigao je doduše 50—60 godišnju
starost, ali se je na presjecima stabala moglo ustanoviti, da
je poslijednjih 10—15 godina vrlo slabo priraštivao, tek da
je šuma životarila, *u kojem stanju stiglo ju je spomenuto
brštenje gusjenica, kasni mrazovi i u velikom mjeri medljika,
što je šumi u ovim predjelima sa lošim dolnjim slojem tla
počevši od god. 1913. zadalo smrtni udarac. Pješčani dolnji
sloj tla je i tu jamačno baš tako promjenljive kakvoće, kao
što je to u opće na pješčanom tlu Alfolda, jedino što
ga tu ilovača pokriva. Gdje je pako ovaj pješčani doljnji
sloj tla loše kakvoće, ondje šuma u onoj dobi, kada korjenje
dospije u pješčano tlo, ne može odoljeti napadaju gusjenica,
kasnih mrazova i stalne medljike baš tako, kao što
ne odoljeva na nepokrivenom mršavijem pješčanom tlu.


Da je na području Godolloa tlo, naročito dolnji sloj
vapnenast, pokazuje i to, što tamo na mnogim mjestima
uspjeva Quercus lanuginosa, koja se vrst hrasta donjekle
neprekidno razprostire iz sjevernog dijela Alfolda, n. pr. iz
okolice Monora prama sjeveru. Ono su sve pjeskovjte površine
i kako je poznato, taj je pijesak vrlo vapnenast.
Gdje više prama sjeveru vapneni sloj pokriva debeli sloj
losa, tamo uspjeva i lužnjak, gdje ali ovog pokrivala ne ima
ili je tanak, ondje se doduše naseljuje Q. lanuginosa i uspjeva
dosta dobro, no lužnjak nije za takova mjesta, prirast
mu je slab, deblo krivuljasto, te se na takovim mjestima ne
može boriti sa neizbježivim bolestima.