DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 63 -


Zagrebu kod kr. zem. vlade položili državni ispit za samostalno
vodenje šum. gospodarstva. Šumarska akademija postoji
već 20 godina, a njene apsolvente može se na prste
izbrojiti, koji su dobili namještenje kod naše vlastele. Da je
to pitanje kako treba uređeno, bio bi broj slušača u kr.
šumarskoj akademiji mnogo veći, a mnogi domaći sin
našao bi hljeba u domovini, kojeg mu sada stranac oduzima.
U tom pitanju mogla bi se naša vlada ugledati i a
ugarsku vladu, koja je odredila, da u Ugarskoj šumarom
uopće može biti samo onaj, koji je šumarske nauke svršio
u Sćavnici i državni ispit položio u Budimpešti. Od god.
1910. kada je priznata ravnopravnost naše šumarske akademije
s visokom šumarskom školom u Sćavnici, primaju se i
naši apsolventi u držav, službu u Ugarskoj, ali moraju drž.
ispit položiti u Budimpešti.


Potrebu izdanja ovakove naredbe najbolje opravdava
činjenica, da u našoj domovini ima u privatnoj službi oko
60 šumara, koji nijesu kod nas položili ispita kod kr. zem.
vlade za samostalno vodenje šum. gospodarstva. Osim toga
trebalo bi zakonom urediti i pravne odnošaje ovog osoblja,
kao što je to u Austriji učinjeno. Današnji socijalni položaj
tog osoblja ne može dugo ostati, jer ovo osoblje ima
samo dužnosti, a nikakovih prava.


Pitanju iznošenja šum. proizvoda iz šume posvetio
je pisac osobitu pažnju. Sa velikim marom i trudom
obrađeno je ovo poglavlje, što dokazuje tumačenje i mnoge
riješidbe uvodno spomenutih bečkih vrhovnih sudišta, kao i
austrij. ministarstva poljodjelstva, koje će mnogima u praksi
dobro doći. Biti će od interesa, ako ovdje spomenem, da
oblasti u Austriji mogu privatn e puteve, šumske željeznice
i druga prometila uzeti (rekvirirati) za iznošenje šum. proizvoda.
Isto tako vrijedno je znati, da se u smislu mađarskog šumskog
zakona od .. 1879. mogu šumske željeznice graditi
preko tuđeg zemljišta, ako za to i ne predleži privola vlasnika
dotičnog zemljišta, dočim kod nas u smislu š. z. od