DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 62


sada izdala naredbe, kojom bi se propisivao način uživanja
i ustanovljenja vrijednosti šum. nuzužitaka, kao n. pr. stelje,
žirovine, paše i dr., što je svakako jedna manjkavost i praznina,
koja bi se imala popuniti. Podizanjem našega stočarstva
rasti će sve više vrijednost šum. stelje, kao nastor
za blago. Poznato je i znanstveno utvrđeno, da uredno sabiranje
šum. stelje u odraslijim šumama nije za rast drveća
štetno. Ako ikada, a ono u sadanje doba bio je zgodan čas,
da se izdala naredba, da se u državnim, imovno-općinskim
i u šumama velikih vlastelinstva uz malu odštetu dozvoli
narodu sabiranje šum. stelje.


U onom dijelu „Zbirke", gdje se govori o zaštitnim
i zabranbenim šumama, dobro bi bilo, da je spomenuto
nešto više o tim šumama. Tako držim, da bi bilo uputno,
da je spomenuta šumska literatura* o tom za nas važnom
predmetu; nadalje da su spomenute barem glavne ustanove


o zaštitnim šumama u Njemačkoj, Francuskoj, Švicarskoj
itd.
Jednako je za nas važno pitanje namještenja šumarskih
činovnika u privatnoj šumarskoj službi, o čemu se kratko
govori kod § 22. š. z. Ovdje je naime donesena jedna naredba
iz g. 1858., po kojoj se za privatne šume od „pri
mjerene veličine" moraju namjestiti šumari, a drugom
naredbom iz g. 1883., kr. zem. vlada nalaže bivšim podžupanijama,
da „županijski nadšumari paze na to, da privatni
šumo-posjednici za svoje šume namjeste kvalifi kovano
osoblje, a uprava sa šumama, da se ne povjerava ljudima
bez kvalifikacije". To je sve, što se kod nas o tom za nas
važnom pitanju propisuje, a to je nažalost i odviše malo, a
da bi preko toga mogli ćutke preči.


Skrajnje je vrijeme, da naša kr. zem. vlada izdade naredbu,
po kojoj bi se u privatnoj službi oblasno priznati
imale samo one osobe za šumarske stručnjake, koji su u


* Vidi dr, M. Endre«: Ftrstptlitik 1005. str. -B7-352