DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1918 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Uredovna zbirka šumarskih propisa. Napisao prof. dr. Gjuro Nenadić . 57—75
O uporabi §§ 3. i 4. prioga D. š. z. Napisao prof. dr. Antun Levaković 75 87
Sredozemna flora u drvoredima i parkovima na istočnim obalama Ja


drana. Napisao Marko Marčić 88—95
Osobna vijesti: Imenovanja u šumarskoj službi. — Premještenja u šu


marskoj službi. — Umro 95—96
Društvene vijesti: Pripomoćnoj zakladi pristupio 96
Iz kr. šumarske akademije ^.
Iz šumarske upravne prakse: Honorar za vještačko mnijen.e i dnevn´ce 96—97
Državni šumarski ispiti , 97—100
Naredbe 100-101
Obavijest. — Natječaji 101—103


Sadržaj „Lug. Viestnika".


Zašto se sastavljaju šamsko-gospodarstvene osnove i iz kakovih dijelova
se one sastoje? Piše prof. dr. Gjuro Nenadić. — Iz lugarske službe. Napisao
Eugen Reichl, kr. državni kontrolni nadlugar. — Različite vijesti: Zaključni račun
mirovinske zaklade lugara slunjske imovne općine za god. 1917.


.